Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

Damptryktabel

for mediet vand

For at kunne dimensionere og servicere et anlæg optimalt skal der ved vanddamp som driftsmedium altid tages hensyn til vekselvirkningen mellem tryk og temperatur. Derfor stiller GEMÜ den tilhørende tabel til det såkaldte tryk-temperatur-diagram til rådighed. Denne er dog kun et første holdepunkt, da værdierne kun refererer til vanddamp i mættet tilstand.

Betragtning af alle driftsparametre

Husk at inddrage alle relevante fysiske og kemiske egenskaber for dit anlæg i overvejelserne. Andre medier og vanddamp med tilsætninger kan føre til betydeligt ændrede værdier. Især ved høje koncentrationer af aggressive medier anbefaler vi vores kunder at gennemføre deres egne forsøgsserier og udarbejde en mediespecifik tabel. Det samme gælder for strømningshastigheden, der også kan påvirke værdierne kraftigt og derfor også skal tages med i betragtning.
Vi har samlet nogle generelle informationer og sammenhænge for dig på siden Valg af ventil.

Ansvarsfraskrivelse

GEMÜ-gruppen giver ikke nogen garanti for, at de oplysninger, der stilles til rådighed, er aktuelle, korrekte, komplette eller af nogen bestemt kvalitet. Krav om hæftelse, som henviser til skader af materiel eller ideel art, der skyldes anvendelse eller manglende anvendelse af de tilbudte informationer eller anvendelse af forkerte og ufuldstændige informationer er altid udelukket, såfremt der ikke foreligger en dokumenterbar forsætlig eller groft uagtsom forseelse. Alle tilbud er uforbindende. GEMÜ-gruppen forbeholder sig udtrykkeligt ret til uden forudgående varsel at ændre, supplere, slette eller midlertidigt eller permanent at indstille offentliggørelsen af dele af siderne eller det komplette program. Denne ansvarsfraskrivelse er at betragte som en del af internettilbuddet. Såfremt dele af eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke i fuldt omfang er i overensstemmelse med gældende retsstilling, forbliver dokumentets øvrige dele indholdsmæssigt og gyldighedsmæssigt uberørte af dette.