Höyrynpainetaulukko

väliaineelle vesi

Höyrynpainetaulukko

Jotta laitteiston optimaalinen toteutus ja huolto voidaan varmistaa, kun väliaineena käytetään vesihöyryä, paineen ja lämpötilan välinen vuorovaikutus on ehdottomasti otettava huomioon. Sen vuoksi GEMÜ tarjoaa käyttöön paine-lämpötila-diagrammia vastaavan taulukon. Siinä näkyy kuitenkin vain ensimmäinen lähtökohtatieto, sillä arvot koskevat vain vesihöyryä kyllästystilassa.

Kaikkien käyttöparametrien huomioonotto

Muista ottaa päätösten yhteydessä huomioon laitteiston kaikki olennaiset fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Muut väliaineet ja myös vesihöyry, jossa on epäpuhtauksia, voivat johtaa merkittävästi erilaisin arvoihin. Erityisesti aggressiivisten väliaineiden korkeiden pitoisuuksien yhteydessä suosittelemme asiakkaitamme tekemään omat koesarjat ja laatimaan väliainekohtaiset taulukot. Sama koskee myös virtausnopeutta, sillä se voi vaikuttaa arvoihin yhtä merkittävästi ja on sen vuoksi myös otettava huomioon.
Sivulle Venttiilin valinta olemme koonneet joitakin yleisiä tietoja ja vuorovaikutussuhteita.

Vastuuvapauslauseke

GEMÜ Group ei ota mitään vastuuta ilmoitettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta. Vastuuvaatimukset, jotka koskevat ilmoitettujen tietojen käytöstä tai käyttämättömyydestä tai virheellisten tai puutteellisten tietojen käytöstä aiheutuneita aineellisia tai aineettomia vahinkoja, ovat täysin poissuljettuja edellyttäen, ettei ilmene mitään todistettavissa olevaa tahallisuuteen tai karkeaan huolimattomuuteen perustuvaa toimintaa. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia ja sitomattomia. GEMÜ Group nimenomaisesti pidättää itsellään oikeuden muuttaa, täydentää ja poistaa sivujen osia tai kokonaisia sivuja tai estää julkaistujen tietojen käytön tilapäisesti tai lopullisesti ilman erityistä lupaa. Tämä vastuuvapauslauseke on nähtävänä Internet-sivuilla. Mikäli tämän tekstin osat tai yksittäiset ilmaisut eivät, eivät enää tai eivät täysin vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, pätevät dokumentin muiden osien sisältö ja voimassaolo siitä riippumatta.