Beklede GEMÜ-membraan-afsluiters

Beklede GEMÜ-membraan-afsluiters

De beklede GEMÜ-membraanafsluiters zijn veelzijdig toepasbaar, omdat ze zowel bestand zijn tegen agressieve media als tegen hoge temperaturen. Ze worden bijvoorbeeld toegepast in de waterzuivering, de chemische industrie, de papierindustrie en in de mijnbouw.

Vaak kan een ventiel met een puur metalen behuizing niet worden gebruikt, omdat het agressieve medium het materiaal aantast en beschadigd. Ook kan een behuizing van puur kunststof vaak niet worden toegepast, omdat de temperaturen hoger zijn dan het materiaal toelaat.

GEMÜ biedt een passende oplossing met beklede metalen ventielbehuizingen, die in combinatie met het juiste membraanmateriaal aan maximale eisen voldoen en daardoor voor een hoge mate van bedieningsveiligheid zorgen.

In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen membraanafsluiters met gereduceerde doorlaat en met volle doorlaat. 

Membraanafsluiters met volle doorlaat:

Vooral bij dikvloeibare media zoals bijvoorbeeld slib en vloeistoffen met een hoog aandeel aan vaste stof of vezels zijn zij dankzij de nagenoeg volledige doorlaat in het voordeel ten opzichte van andere traditionele afsluitarmaturen. Bij abrasieve media zoals oppervlaktewater met zand of kalkmelk voor de waterzuivering kan een met hard rubber beklede metalen ventielbehuizing worden gebruikt. Daardoor is het onderdeel dat in contact komt met media volledig door de bekleding beschermd en wordt een microverspaning (hydro-abrasie) voorkomen.

Een nieuw product dat de serie afsluiters met volledige doorlaat completeert, is de GEMÜ 657. Dit type is eveneens een handmatig geregelde afsluiter, waarbij de focus ligt op het bereiken van maximale Kv-waarden. De in de nominale breedten DN 25 tot DN 200 leverbare High-Flow-afsluiter werd zodanig geconstrueerd dat bij een geopende afsluiter vrijwel de volledige buisleidingsdiameter beschikbaar is. Dit maakt in diverse situaties kleinere nominale breedten mogelijk dan bij traditionele afsluiters, wat een kostenbesparing oplevert.

Membraanafsluiters met gereduceerde doorlaat:

Deze afsluiters kunnen in ca. 90 % van alle industriële toepassingen worden gebruikt. Afhankelijk van de toepassing zijn afsluiters met puur metalen behuizingen van gietijzer of roestvaststaal vaak niet toereikend, omdat deze vooral bij agressieve media hun tolerantiegrenzen bereiken. Voor deze situaties werden metalen behuizingen van sferoïdaal gietijzer GGG40.3 of van fijngegoten roestvaststaal 1.4408 met behulp van de modernste kunststof-spuitgietmachines bekleed met PFA (perfluoralkoxy). De voordelen van deze methode resulteerden in combinatie met de jarenlange knowhow in een hoge kwaliteit, exact definieerbare geometrische eigenschappen, een gelijkblijvende wanddikte alsmede een hoge mate van procesveiligheid en reproduceerbaarheid van de bekleding. Met behulp van dezelfde methode worden ook andere hoogwaardige materialen zoals PP (polypropyleen) en hard rubber in de metalen behuizing aangebracht.

Typische toepassingsmogelijkheden zijn zwavelzuur, chloor of caustische soda.

Producten

Aandrijfmethode HandmatigAandrijfmethode PneumatischAandrijfmethode Elektromotorisch
GEMÜ 653
GEMÜ 654
GEMÜ 671
GEMÜ 673
GEMÜ 673P9
GEMÜ 675
GEMÜ 620
GEMÜ 687
GEMÜ 695
GEMÜ 648
GEMÜ 698