Vuorattuja GEMÜ-kalvoventtiilejä

Vuorattuja GEMÜ-kalvoventtiilejä

Vuorattuja GEMÜ-kalvoventtiilejä voidaan käyttää monipuolisesti, sillä ne kestävät sekä syövyttäviä väliaineita että korkeita lämpötiloja. Niitä käytetään esimerkiksi vedenkäsittelyssä, kemianteollisuudessa, paperiteollisuudessa ja kaivostoiminnassa.

Puhtaasti metallirunkoisia venttiilejä ei usein voida käyttää, koska syövyttävä väliaine kuluttaa ja tuhoaa materiaalia. Monesti ei voida käyttää myöskään puhtaasti muovista runkoa, koska lämpötilat ovat kuumempia kuin materiaali sallii.

GEMÜ tarjoaa sopivan ratkaisun vuoratuilla metallisilla venttiilirungoilla, jotka yhdessä soveltuvan kalvomateriaalin kanssa selviävät tiukoista vaatimuksista ja takaavat siten erinomaisen käyttöturvallisuuden.

Nämä venttiilit jaetaan karkeasti matalaistukka-kalvoventtiileihin ja korokeistukka-kalvoventtiileihin. 

Matalaistukka-kalvoventtiilit:

Lähes täysi läpivirtaus tuo etenkin sakeiden väliaineiden kuten runsaasti kiinteitä aineita tai kuituja sisältävien lietteiden ja nesteiden tapauksessa etuja muihin perinteisiin sulkuventtiileihin verrattuna. Kun vedenkäsittelyssä käytetään abrasiivisia väliaineita kuten hiekkaa sisältävää pintavettä tai kalkkivettä, voidaan käyttää kovakumivuorattua metallista venttiilinrunkoa. Näin ollen vuoraus suojaa koko sitä osaa, joka joutuu kosketuksiin väliaineen kanssa, ja ennaltaehkäisee mikrolastuuntumista (hydroabraasiota).

Uusi tuote, joka täydentää matalaistukkaventtiilien malliston, on GEMÜ 657. Tämäkin tyyppi on manuaalisesti ohjattu venttiili, joka on painopisteensä mukaan keskittynyt yltämään erittäin korkeisiin kv-arvoihin. Tästä high flow -venttiilistä on saatavilla nimelliskoot DN 25 – DN 200, ja sen rakenne tarjoaa käyttöön lähes koko putken läpimitan, kun venttiili on auki. Tämä mahdollistaa eri tapauksissa perinteisiä venttiilejä pienemmät nimelliskoot, millä on kustannussäästöjä tuova vaikutus.

Korokeistukka-kalvoventtiilit:

Näitä voidaan käyttää noin 90 prosentissa kaikista teollisista sovelluksista. Moniin sovelluksiin ei riitä pelkkä valu- tai jalometallinen venttiilinrunko, koska erityisesti syövyttävät väliaineet asettavat käytölle rajoituksia. Tällöin pallografiittiraudasta GGG40.3 tai tarkkuusvaletusta jalometallista 1.4408 valmistetut metallirungot vuorataan PFA-materiaalilla (perfluorialkoksi) huippumoderneissa muoviruiskuvalukoneissa. Kun tämän menetelmän edut yhdistetään jo vuosia käytettävissä olleeseen tietotaitoon, saadaan tulokseksi erinomainen laatu, täsmälleen määriteltävät geometriset ominaisuudet, muuttumaton seinämän paksuus sekä hyvä prosessiturvallisuus ja vuorauksen jäljennettävyys. Samalla menetelmällä metallirunkoihin asennetaan myös muita laadukkaita materiaaleja kuten PP:tä (polypropeenia) ja kovakumia.

Tyypillisiä sovellusmahdollisuuksia ovat rikkihappo, kloori tai natronlipeä.  

Tuotteet

Käyttötapa manuaalinenKäyttötapa pneumaattinenKäyttötapa sähkömoottori
GEMÜ 653
GEMÜ 654
GEMÜ 671
GEMÜ 673
GEMÜ 673P9
GEMÜ 675
GEMÜ 620
GEMÜ 687
GEMÜ 695
GEMÜ 648
GEMÜ 698