GEMÜ-membranventilerna med invändig beklädnad

GEMÜ-membranventilerna med invändig beklädnad

GEMÜ-membranventilerna med invändig beklädnad har många olika användningsområden, eftersom de tål både aggressiva medier och höga temperaturer. De används till exempel vid vattenberedning, inom kemisk industri och pappersindustri samt gruvbrytning.

Det går oftast inte att använda en ventil med ett rent metallhus, eftersom det aggressiva mediet angriper materialet och förstör det. Ofta kan man inte heller använda ett rent plasthus eftersom temperaturerna ligger över vad materialet tillåter.

GEMÜ har den passande lösningen med fodrade metallventilhus, som tillsammans med ett lämpligt membranmaterial klarar även de tuffaste kraven och ger en hög driftsäkerhet.

Normalt skiljer man mellan membranventiler med rakt genomlopp och membranventiler av dammtyp.  

Membranventiler med rakt genomlopp:

Dessa ventiler har en särskild fördel gentemot vanliga spärrarmaturer, särskilt när det gäller trögflytande medier som slam och vätskor med hög andel fast material eller fiber, eftersom de ger ett i princip helt rakt genomflöde. För medier som har en slipande effekt, till exempel sandhaltigt ytvatten eller kalkmjölk för vattenberedning, kan man använda ett metallventilhus med hårdgummibeklädnad. Hela den del som vidrörs av mediet skyddas av den invändiga beklädnaden så att mikroflisning (hydroabrasion) förebyggs .

En ny produkt som avrundar modellserien för ventiler med rakt genomlopp är GEMÜ 657. Denna typ är också en manuellt reglerad ventil, vars tyngdpunkt ligger i att uppnå högsta KV-värden. Denna högflödesventil finns med de nominella bredderna DN 25 till DN 200 och har konstruerats så att nästan hela rörledningens diameter är tillgänglig när ventilen är öppen. I många fall innebär detta att man kan välja en lägre nominell bredd än med vanliga ventiler och därmed sänka kostnaden.

Membranventiler av dammtyp:

Dessa kan användas i runt 90 procent av alla industriapplikationer. I många tillämpningar räcker det ofta inte med ventiler med rena metallhus av gjutjärn eller rostfritt stål, eftersom framför allt aggressiva medier ligger utanför deras användningsområde. I dessa fall kläs metallhus av grafitgjutjärn GGG40.3 eller av rostfritt stål (precisionsgjutgods) 1.4408 in med PFA (perfluoralkoxy) med hjälp av moderna plastsprutgjutningsmaskiner. Fördelarna med denna metod tillsammans med mångårig kunskap resulterar i en hög kvalitet, exakt definierbara geometriska egenskaper, en oförändrad väggtjocklek samt en hög processäkerhet och reproducerbarhet för beklädnaden. Med samma metod appliceras även andra högvärdiga material som PP-(polypropylen) och hårdgummi på metallhuset.

Exempel på typiska användningsområden är svavelsyra, klor och natriumhydroxid.       

Produkter

Manövrering ManuellManövrering PneumatiskManövrering Elmotordriven
GEMÜ 653
GEMÜ 654
GEMÜ 671
GEMÜ 673
GEMÜ 673P9
GEMÜ 675
GEMÜ 620
GEMÜ 687
GEMÜ 695
GEMÜ 648
GEMÜ 698