Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Engångsventiler

Om ni är på jakt efter engångskomponenter till er applikation har ni kommit rätt. Förutom vårt breda standardsortiment erbjuder vi konsulttjänster och konstruerar och tillverkar individuellt anpassade lösningar åt er

 

GEMÜ SUMONDO Multiport – Membranventiler för engångsbruk till de smalaste passagerna

Kombinera olika ventiler i ett flervägsventilblock och reducera dödutrymmen och spara både plats och monteringsarbete. När vi tar fram M-Blocklösningar utgår vi ifrån era särskilda processkrav.

Exempel på applikationer

 • Kromatografi
 • Medieblandning
 • Fermentering
 • Cellskörd
 • Rening
 • Filtrering

På GEMÜ SUMONDO Multiport förblir manöverdonet fast installerat i anläggningen. Mediet är hermetiskt åtskilt från manöverdonet tack vare den beprövade GEMÜ SUMONDO-funktionsprincipen. Till skillnad mot konventionella M-blockmembranventiler är de två komponenterna som kommer i kontakt med mediet (ventilhuset och membranet) ihopsvetsade med varandra. Dessa utgör den centrala komponenten, ventilhuset för engångsbruk, som tas bort från manöverdonet och kasseras efter en användning.

GEMÜs engångssystem – en komplett anläggningssektion klar för användning

Vill ni ta fram en komplett anläggningssektion? GEMÜ erbjuder kompetent rådgivning, konstruktion samt produktion av individuellt anpassade Flowpath-lösningar – med både engångskomponenter och fast installerade anläggningskomponenter. Vi hjälper er dessutom med:

 • Flödesberäkningar
 • Kvalitetssäkring av hela systemet
 • Integrering av tillbehör som t.ex. sensorsystem, adaptrar m.m.
 • Produktion i renrum
 • X-Ray-sterilisering av er Flowpath-konfiguration
 • Leverans med transportvalidering

 

Dra nytta av alla fördelar med en systemlösning:

 • Förbättrad batchstyrning för slutkunden
 • Minskad risk för korskontaminering
 • Lägre produktionskostnader
 • Färre och kortare driftavbrott i produktionen
 • Snabbare och enklare installation
 • Lägre kostnader för rengöring

Kundanpassade anläggningskomponenter

I vår renrumsanläggning i schweiziska Emmen har vi de senaste åren skaffat oss stor erfarenhet inom tillverkningen av högrena produkter för engångsbruk. Vid sidan av vår kärnkompetens ventilteknik har vi nu utökat sortimentet med ytterligare specialtillverkade anläggningskomponenter för engångsbruk som t.ex.:

 • Blandare
 • Fördelningsplattor
 • Monteringsdelar
 • Sensorblock
 • Sensorhållare

En inblick i produktionen av engångslösningar i GEMÜs renrumsanläggning

För oss på GEMÜ är en hög produktkvalitet väldigt viktig. Därför har vi etablerat strikta kvalitetssäkringsåtgärder vid vår renrumsproduktion i Schweiz och kan därmed uppfylla viktiga krav.

 • Kvalitetshanteringssystem
  • Tillverkning enligt GMP (god tillverkningssed)
  • Uppfyller ISO 9001
  • Produktionsanläggningen är registrerad hos FDA
  • Produktion fri från TSE/BSE
  • Transportvalidering enligt ISTA
 • Renrumsproduktion och montering i renlighetsklass 6 enligt EN ISO 14644-1
  • Kontamineringskontroller
  • Åtkomstkontroller
 • Sterilisering med strålning (X-Ray)