På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Membran

  • Allmän information
  • För sterila och hygieniska processer
  • För nötande och förorenade medier

Samma höga GEMÜ-kvalitet för alla sterila och industriella processer

GEMÜ tillverkar, installerar och levererar membran för ventiler med djupt säte och med tätningströskel.

Alla originalmembran från GEMÜ:

  • Tillverkas och kvalitetskontrolleras enligt GEMÜs stränga standarder
  • Specialsammansättning enligt GEMÜs originalspecifikationer och egenutvecklade sammansättningar
  • Test av interna provbänkar, bland annat enligt läkemedelsindustrins krav
  • Tillverkning inom GEMÜ-gruppen eller av certifierade leverantörer till vilka vi har fleråriga relationer

För sterila och hygieniska processer: tätningssystem

I över trettio år har GEMÜ utvecklat sitt tätningssystem för membranventiler med en tätningströskel upp till DN100. Den förhöjda cirkulära tätningsvalken medför att det bildas en tydlig tätningskant utåt. Därmed blir den ringformiga springan mellan membran och ventilhus mindre. Det gör att det här tätningssystemet lämpar sig särskilt väl för användning inom läkemedelstillverkning, bioteknik och kosmetikaindustri.

Finns i följande material: EPDM, PTFE (ingen industristandard, utan förbättrad sammansättning)/EPDM, ytterligare material beroende på användningsområde

Spårbarhet för GEMÜs membran

GEMÜs membran för membranventiler i tröskelutförande kan beställas individuellt förpackade med provningsintyg så att de är spårbara. I kombination med vårt system GEMÜ CONEXO innebär det en helt säker identifiering även när membranen tagits ut ur förpackningen eller lämnat lagret. Varje membran utrustas med ett RFID-chip. Dessutom upprättas en IT-infrastruktur med en mobil och en stationär programvarulösning. Komponenterna kan sedan spåras via serienummer och identifieras överallt i anläggningen med hjälp av en RFID-läsare.

För nötande och förorenade medier: Membranventiler med djupt säte och fodrade membranventiler

Innerkonturen ger minimala ”deadlegs” och membranet får stöd av en tryckplatta. Det gör att GEMÜs membranventiler med djupt säte har optimalt flöde och de bästa tätningsegenskaperna. Fodrade membranventiler från GEMÜ i kombination med ett lämpligt tätningsmaterial innebär mycket god beständighet mot alkalier, syror och andra aggressiva, nötande och förorenade medier.

Finns i följande material: NBR, CR, naturgummi och EPDM

GEMÜ Code 13
Code 13
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 14
Code 14
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 17
Code 17
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 2
Code 2
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 36
Code 36
GEMÜ Code 4
Code 4
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 4A
Code 4A
90 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 52
Code 52
6 bar
100 ° C
-10 ° C
GEMÜ Code 5A
Code 5A
100 ° C
-10 ° C