GEMÜ sätesventiler

För snabba omkopplingar

GEMÜ sätesventiler

 • Användningsområden och branscher
 • Ventilprincip
 • Tekniska data 

Sätesventiler: Användningsområden och branscher

Sätesventiler är särskilt lämpliga för snabba omkopplingar, höga temperaturer och för reglerapplikationer. De används ofta för styrning av ånga och för vattenrening. Huvudsakliga användningsområden är vitt skilda applikationer i industriella processer, men även inom sterila och hygieniska applikationer inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och bioteknik.

Sätesventiler: Ventilprincip

Sätesventiler är mycket lämpliga när det gäller att styra och reglera mekaniskt rena, kemiskt neutrala eller svagt aggressiva vätskor, gaser eller ångor.

Här trycks en packning som vanligtvis består av PTFE mot ett tätningssäte och spärrar på så sätt volymflödet. Man skiljer mellan raka sätesventiler och snedsätesventiler. Den raka sätesventilen används oftast vid större dimensioner och finns även som 3-vägsmodell. Därför passar den mycket bra till blandnings- eller omkopplingsuppdrag. Eftersom en rak sätesventil har en jämn kraftpåverkan på ventilspindeln, är en sådan ventil att föredra även när den utsätts för höga belastningar på grund av höga flödeshastigheter. Snedsätesventiler är lättare och mer kompakta och har ett jämförelsevis högre genomströmningsvärde (Kvs-värde). Alla standardutföranden lämpar sig för temperaturer upp till 180 °C och drifttryck upp till 40 bar. I modifierat utförande är så höga temperaturer som 300 °C inte något problem. Tack vare de goda mekaniska egenskaper som sätesventilerna får genom sin konstruktion, är de särskilt lämpliga för frekventa omkopplingar, påfyllning och dosering. De är också förstahandsvalet när det gäller generering och fördelning av industriånga eller steril ånga.

Till den nämnda ventilprincipen kan GEMÜ erbjuda en mängd anpassade tillbehör för automation och processoptimering. Elektriska lägesindikatorer, läges- och processregulatorer, sensorsystem och mätinstrument går snabbt och enkelt att bygga upp, ställa in och integrera i den befintliga processtyrningstekniken.

Sätesventiler: Tekniska data

Typ av manöverdonManuellt, pneumatiskt eller elektriskt
AnslutningstyperUnionskopplingar, klämmor, flänsar, gängmuffar, gängstutsar, limmuffar, svetsstutsar
Drifttryck0 - 40 bar
VentilhusmaterialRostfritt stål, gjutjärn, gjutbrons, segjärn, gjutstål
Mediets temperatur-20 - 180 °C
DimensionerDN 6 - 100
GEMÜ 312
312
 • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
 • Drifttryck*: 0 till 16 bar
 • Dimensioner*: DN 15 till 100
 • Ventilhusformer: Flervägsventilhus
 • Anslutningstyper: Fläns
 • Anslutningsnormer: ANSI | DIN | EN | ISO
 • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser: EAC | Syre
GEMÜ 314
314
 • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
 • Drifttryck*: 0 till 16 bar
 • Dimensioner*: DN 15 till 50
 • Ventilhusformer: Flervägsventilhus
 • Anslutningstyper: Gänga
 • Anslutningsnormer: ANSI | DIN | EN | ISO
 • Ventilhusmaterial: CC499K, kanonmetallmaterial
 • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ 343
343
 • Mediets temperatur:-10 till 250 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 40 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 100
 • Ventilhusformer:Flervägsventilhus
 • Anslutningstyper:Fläns | Gänga
 • Anslutningsnormer:ANSI | DIN | EN | ISO
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
 • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
 • Matningsspänning:24 V DC
 • Ställhastighet:Max. 6 mm/s
 • Kapslingsklass:IP 65
 • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 352
352
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 16 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 100
 • Ventilhusformer:Flervägsventilhus
 • Anslutningstyper:Fläns
 • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
 • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser:ATEX | EAC | Syre
GEMÜ 354
354
 • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
 • Drifttryck*: 0 till 16 bar
 • Dimensioner*: DN 15 till 50
 • Ventilhusformer: Flervägsventilhus
 • Anslutningstyper: Gänga
 • Anslutningsnormer: DIN | ISO
 • Ventilhusmaterial: CC499K, kanonmetallmaterial
 • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser: ATEX | EAC | Syre
GEMÜ 505
505
 • Mediets temperatur:-10 till 185 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 10 bar
 • Dimensioner:DN 8 till 80
 • Ventilhusformer:Genomloppshus
 • Anslutningstyper:Clamp | Stuts
 • Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO
 • Ventilhusmaterial1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial:PTFE
 • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP
GEMÜ 507
507
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 6 till 80
 • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial:PEEK | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 514
514
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 8 till 80
 • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Stuts
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
 • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 519
519
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 40 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 50
 • Ventilhusformer:Genomloppshus
 • Anslutningstyper:Fläns
 • Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
 • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Försörjningsspänning:24 V DC
 • Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
 • Kapslingsklass:IP65
 • Överensstämmelser:FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 529
529
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 80
 • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
 • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
 • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
 • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
 • Försörjningsspänning:24 V DC
 • Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
 • Kapslingsklass:IP65
 • Överensstämmelser:FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 530
530
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 40 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 100
 • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Fläns
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 532
532
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 40 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 100
 • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Fläns
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 533
533
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 40 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 50
 • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Fläns
 • Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Matningsspänning:24 V DC
 • Ställhastighet:Max. 3 mm/s
 • Kapslingsklass:IP 65
 • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004
GEMÜ 534
534
 • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
 • Drifttryck*: 0 till 40 bar
 • Dimensioner*: DN 15 till 100
 • Ventilhusformer: Genomloppshus
 • Anslutningstyper: Fläns
 • Anslutningsnormer: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
 • Ventilhusmaterial: 1.4408, gjutet rostfritt stål | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 536
536
 • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
 • Drifttryck*: 0 till 40 bar
 • Dimensioner*: DN 32 till 150
 • Ventilhusformer: Genomloppshus
 • Anslutningstyper: Fläns
 • Anslutningsnormer: ANSI | EN | ISO
 • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC
GEMÜ 537
537
 • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
 • Drifttryck*: 0 till 40 bar
 • Dimensioner*: DN 15 till 50
 • Ventilhusformer: Genomloppshus
 • Anslutningstyper: Fläns
 • Anslutningsnormer: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
 • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial: PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 539
539
 • Mediets temperatur:-10 till 250 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 40 bar
 • Dimensioner:1/2'' (DN 15) till 4'' (DN 100)
 • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Fläns
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
 • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Matningsspänning:24 V DC
 • Ställhastighet:Max. 6 mm/s
 • Kapslingsklass:IP 65
 • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 543
543
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 6 till 50
 • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
 • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
 • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
 • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
 • Försörjningsspänning:24 V DC
 • Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
 • Kapslingsklass:IP 65
 • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 549
549
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 10 till 80
 • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
 • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
 • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Försörjningsspänning:24 V DC
 • Stellgeschwindigkeit:Max. 6 mm/s
 • Kapslingsklass:IP 65, IP 61
 • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
GEMÜ 550
550
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 6 till 80
 • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser:ATEX | CRN | DVGW gas | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 553
553
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 15 till 20
 • Ventilhusformer:Flervägsventilhus
 • Anslutningstyper:Gänga
 • Anslutningsnormer:DIN | ISO | NPT
 • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial:PTFE
 • Överensstämmelser:FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004
GEMÜ 554
554
 • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
 • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 25 bar
 • Dimensioner:DN 6 till 80
 • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
 • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
 • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
 • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
 • Sätestätningsmaterial:NBR | PFA | PTFE | PTFE, förstärkt
 • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 555
555
 • Mediets temperatur: -10 till 185 °C
 • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
 • Drifttryck*: 0 till 10 bar
 • Dimensioner*: DN 8 till 80
 • Ventilhusformer: Genomloppshus
 • Anslutningstyper: Clamp | Stuts
 • Anslutningsnormer: ASME | DIN | EN | ISO
 • Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
 • Sätestätningsmaterial: PTFE
 • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | USP
GEMÜ 565
565
 • Mediets temperatur:-20 till 80 °C
 • Omgivningstemperatur:-15 till 55 °C
 • Drifttryck:0 till 6 bar
 • Dimensioner:DN 3 till 15
 • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
 • Anslutningsnormer:DIN
 • Ventilhusmaterial:PVC-U | PVDF
 • Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
 • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 566
566
 • Mediets temperatur:0 till 90 °C
 • Omgivningstemperatur:-15 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 6 bar
 • Dimensioner:DN 8 till 20
 • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
 • Anslutningstyper:Clamp | Gänga
 • Anslutningsnormer:
 • Ventilhusmaterial:
 • Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
 • Överensstämmelser:EAC | FDA
 • Matningsspänning:
 • Ställhastighet:Max. 3 mm/s
 • Kapslingsklass:
GEMÜ N507
N507
 • Mediets temperatur:10 till 60 °C
 • Omgivningstemperatur:10 till 50 °C
 • Drifttryck:0 till 16 bar
 • Dimensioner:DN 10 till 50
 • Ventilhusformer:Genomloppshus
 • Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts
 • Anslutningsnormer:
 • VentilhusmaterialPVC-U
 • Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
 • Överensstämmelser:
GEMÜ R563
R563
 • Mediets temperatur:0 till 80 °C
 • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
 • Drifttryck:0 till 6 bar
 • Dimensioner:DN 10 till 15
 • Ventilhusformer:Genomloppshus
 • Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
 • Anslutningsnormer:DIN | EN | ISO
 • VentilhusmaterialPVC-U | PVDF
 • Sätestätningsmaterial:PEEK
 • Försörjningsspänning:24 V DC
 • Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
 • Kapslingsklass:IP 65

Testbänk för värmepump, sätesventilblock

Test bench for heat pumps
Värmepumpar effektiviserar tillförseln av nyttovärme med hänsyn till omgivningens värme (uteluft, jordvärme). Fraunhofer-institutet för solenergisystem ISE i Freiburg arbetar sedan många år intensivt med detta tema – från material- och komponentutveckling till sy
mer