GEMÜ tutkimus ja kehitys

Asiakasratkaisuja ja tuoteuutuuksia

GEMÜ tutkimus ja kehitys

GEMÜ käy vuoropuhelua asiakkaiden, kehityskumppanien ja koulutuslaitosten kanssa ja investoi jatkuvasti tuotteiden optimointiin ja uusien tuotteiden kehittämiseen.

GEMÜ Group investoi vuosittain noin 5 % liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Pääkohteena on kehitys- ja innovaatiokeskus GEMÜ Dome Saksan Waldzimmernissä. Yli 100 työntekijää vastaa tuotespesifikaatioista aloinaan kehitys, rakenne, tuotehallinta ja tekninen koordinointi.

Uusia teknologioita

"Ideasta on iloa vain, jos siitä tekee jotain." Tämä Fritz Müllerin tunnuslause kannustaa Domen teknikoita ja insinöörejä. Niinpä työntekijät työskentelevät uusien teknologioiden parissa ja testaavat uutuuksia. Viime kädessä jokaisen tuotteen täytyy läpäistä kokeet ja laadunvarmistuksen seulat ja tietenkin saavuttaa asiakkaan tyytyväisyys.

Asiakassuuntautuneisuus

Lukuisat GEMÜ-tuotteet ovat syntyneet ja syntyvät tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Yhteistyönä toteutettavat kehityshankkeet kuten kertakäyttöinen GEMÜ SUMONDO -kalvoventtiili edustavat markkinalähtöisiä ja tulevaisuudessakin pärjääviä tuoteuutuuksia. Ja joka päivä syntyy erikoisventtiilejä kuten asiakaskohtaisia monitieventtiililryhmiä.  GEMÜ Sveitsi suunnittelee ja valmistaa lääketeollisuudelle muovituottei