GEMÜs forskning och utveckling

Kundlösningar och produktnyheter

GEMÜs forskning och utveckling

GEMÜ investerar kontinuerligt i produktoptimering och utveckling i dialog med kunder, utvecklingspartner och utbildningsinstitut.

GEMÜ-koncernen investerar varje år ca 5 % av omsättningen i forskning och utveckling. Dess nav är utvecklings- och innovationscentret GEMÜ Dome i Waldzimmern, Tyskland. Över 100 medarbetare ansvarar för utveckling, konstruktion, produktstyrning och teknisk samordning.

Nya tekniker

”En idé är endast god om man gör någonting av den.” Fritz Müllers citat präglar teknikerna och ingenjörerna i ”Dome”.  Detta synsätt är vägledande när medarbetarna tar itu med nya tekniker och testar nya ideer. Till sist måste dock alla produkter hålla måttet i testerna, kvalitetssäkringen och inte minst hos kunden.

Kundorientering

Många GEMÜs produkter skapas i direkt samarbete med kunden. Partnerskap för utveckling, som t.ex. vid engångs-membranventilen GEMÜ SUMONDO, står därför för marknadsorienterade och framtidsinriktade produktnyheter. Samtidigt tas dagligen nya specialventiler fram t.ex. kundspecifika flervägsventilblock. GEMÜ Schweiz är dimensionerings- och tillverkningspartner för plastdelar inom medicinsk teknik.