Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen.

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ R690

Pneumatisk membranventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ R690 har ett membranställdon som kräver obetydligt underhåll. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”. Högflödesventilhuset möjliggör en kompakt konstruktion även vid höga genomströmningsvärden.

 • Samma fastsättningsplan för flera nominella diametrar
 • Flödesoptimerat ventilhus ger kompakt systemdesign
 • Reducerad styrluftsförbrukning
 • Många olika tillbehörsalternativ för mät- och reglerteknik
 • Anslutningstyp: Fläns; Stuts; Unionskoppling
 • Manövrering: Pneumatisk
 • Ventilhusmaterial: ABS; Inre PP-H-liner, grå/yttre PP-liner, förstärkt; Inre PVDF-liner/yttre PP-liner, förstärkt; PP (GF); PVC-U; PVDF
 • Max. drifttryck: 10 bar
 • Max. medietemperatur: 80 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
 • Reglerventiler

Matchande tillbehör

Video om produkten

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:33 min
2680 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants

Tillämpning av produkten

Sandfiltreringsanläggning och jonbytare för rening av avloppsvatten från galvaniseringsfabriker

Metallöverdrag på detaljer och föremål är ofta till för att skydda mot korrosion eller förslitning. Beläggningen kan också ha egna funktioner, t.ex. elektrisk ledningsförmåga eller ge föremålet ett tilltalande utseende. På galvaniseringsanläggningar doppas objekt i olika processbad som kan delas in i förbehandling, metallisering och efterbehandling. Jonbytare används ofta för att behandla råvatten för produktionssyften eller för att binda ämnen i sköljvattnet och leda det renade vattnet vidare i processen. Även vid reningen av avloppsvattnet används jonbytare innan det renade avloppsvattnet kan ledas tillbaka till avloppssystemet.