På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ R690

Pneumatisk membranventil

 • Beskrivning
 • Funktioner
 • Tekniska specifikationer
 • Tillbehör

Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ R690 har ett membranställdon som kräver obetydligt underhåll. Som styrfunktion finns alternativen ”Stängs med fjäderkraft (NC)”, ”Öppnas med fjäderkraft (NO)” och ”Dubbelverkande (DA)”. Högflödesventilhuset möjliggör en kompakt konstruktion även vid höga genomströmningsvärden.

 • Samma fastsättningsplan för flera nominella diametrar
 • Flödesoptimerat ventilhus ger kompakt systemdesign
 • Reducerad styrluftsförbrukning
 • Många olika tillbehörsalternativ för mät- och reglerteknik
 • Anslutningstyp: Fläns; Stuts; Unionskoppling
 • Manövrering: Pneumatisk
 • Ventilhusmaterial: ABS; Inre PP-H-liner, grå/yttre PP-liner, förstärkt; Inre PVDF-liner/yttre PP-liner, förstärkt; PP (GF); PVC-U; PVDF
 • Max. drifttryck: 10 bar
 • Max. medietemperatur: 80 ° C
 • Min. medietemperatur: -20 ° C
 • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
 • Reglerventiler

Matchande tillbehör

Video om produkten

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:33 min
2619 Visningar
Online sedan 16.09.2015
Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants

Tillämpning av produkten

Sandfiltreringsanläggning och jonbytare för rening av avloppsvatten från galvaniseringsfabriker

Metallöverdrag på detaljer och föremål är ofta till för att skydda mot korrosion eller förslitning. Beläggningen kan också ha egna funktioner, t.ex. elektrisk ledningsförmåga eller ge föremålet ett tilltalande utseende. På galvaniseringsanläggningar doppas objekt i olika processbad som kan delas in i förbehandling, metallisering och efterbehandling. Jonbytare används ofta för att behandla råvatten för produktionssyften eller för att binda ämnen i sköljvattnet och leda det renade vattnet vidare i processen. Även vid reningen av avloppsvattnet används jonbytare innan det renade avloppsvattnet kan ledas tillbaka till avloppssystemet.