Flowmålere

til fastlæggelse af flowet i et anlæg

Flowmålere

Ved hjælp af en flowmåler kan man fastlægge flowet for en væske eller en gas, som strømmer gennem et rør. GEMÜ-porteføljen indeholder produkter med forskellige funktionsprincipper, så man kan opfylde kundespecifikke krav.

Kontakt os, hvis du ønsker individuel rådgivning om din flowregulering.


Funktionsprincipper for GEMÜ-flowmålere

Rotameter-flowmåler
En flyder hæves af flowet i et konisk målerør, indtil der opstår ligevægt mellem flyderens vægt og kraften fra strømningsmodstanden. Flyderen hæves højere, jo større flowet er.

Man kan få grænseværdifølere og transmittere til integration i en anlægsstyring.

Turbine-flowmålere
Flowet driver et turbinehjul i flowmåleren. Flowhastigheden findes ved at måle omdrejningstallet. Måleturbinerne leverer forskellige elektriske udgangssignaler, som kan viderebearbejdes

Magnetisk induktiv flowmåler (MID)
En magnetisk induktiv flowmåler egner sig kun til elektrisk ledende medier. Funktionen opnås ud fra Faradays lov om elektromagnetisk induktion. Magnetisk induktive flowmålere er meget udbredte og har en meget stor målenøjagtighed

Ultralyds-flowmålere
Med ultralyds-flowmålere findes flowet berøringsfrit ved hjælp af akustiske signaler. Her anvender GEMÜ fasedifferensprincippet. To modsat positionerede sensorer sender og modtager skiftevis ultralydsignaler. Ved et stillestående medie modtager begge sensorer de udsendte ultralydsignaler i samme fase, dvs. uden fasedifferens. Ved flydende medier opstår der en faseforskydning. Den opstående fasedifferens er direkte proportional med flowhastigheden. Ud fra flowhastigheden og rørledningens diameter bestemmes flowvolumenet ekstra hurtigt og nøjagtigt.

Flowregulering med GEMÜ-flowmålere

Ved at kombinere flowmålerne med vores ventiler samt stillingsregulatorer og procescontrollere får man en flowreguleringsenhed. Vi hjælper dig gerne med vores ekspertise ved planlægning af enheden til dit anlæg.