Virtausmittarit

laitteiston tilavuusvirran määritykseen

Virtausmittarit

Virtausmittarilla voidaan määrittää putken läpi kulkevan nesteen tai kaasun tilavuusvirta. GEMÜn tuotevalikoima sisältää eri toimintaperiaatteisiin perustuvia tuotteita mahdollistaen näin vastaamisen asiakaskohtaisiin vaatimuksiin.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja ja yksilöllistä neuvontaa virtauksen säätöratkaisuihin liittyen.


GEMÜ-virtausmittareiden toimintaperiaatteet

Rotametri
Kartiomaisessa mittaputkessa oleva mittakappale nousee tilavuusvirran vaikutuksesta niin kauan, kunnes mittakappaleen paino on tasapainossa virtausvastuksesta johtuvan voiman kanssa. Mittakappale nousee sitä korkeammalle, mitä suurempi tilavuusvirta on.

Laitteiston ohjausyksikköön integrointia varten käytettävissä on raja- ja mittausarvon ilmaisimet.

Turbiinivirtausmittari
Tilavuusvirta pyörittää turbiinipyörää virtausmittarissa. Virtausnopeus voidaan määrittää mittaamalla kierrosluku. Samalla mittausturbiini lähettää erilaisia sähköisiä lähtösignaaleja jatkokäsittelyä varten

Magneettis-induktiivinen virtausmittari (MIV)
Magneettis-induktiivinen virtausmittari soveltuu vain sähköä johtaville väliaineille. Toimintatapa perustuu sähkömagneettista induktiota koskevaan Faradayn lakiin. Magneettis-induktiivisia virtausmittareita käytetään laajalti, ja niiden mittaustarkkuus on erinomainen.

Ultraäänivirtausmittari
Ultraäänivirtausmittareilla virtaus määritetään kosketuksettomasti akustisten signaalien avulla. GEMÜ hyödyntää vaihe-eromenetelmää. Kaksi toisiaan vastapäätä sijoitettua tunnistinta lähettää ja vastaanottaa vuorotellen ultraäänisignaaleja. Jos väliaine seisoo, kumpikin tunnistin vastaanottaa lähetetyt ultraäänisignaalit samassa vaiheessa eli ilman vaihe-eroa. Väliaineen virratessa syntyy vaihesiirtymä. Syntyvä vaihesiirtymä on suoraan verrannollinen virtausnopeuteen. Virtausnopeuden ja putken halkaisijan perusteella läpivirtausmäärä voidaan määrittää erityisen nopeasti ja tarkasti.

Virtauksen säätö GEMÜ-virtausmittareilla

Yrityksemme virtausmittareita ja venttiileitä sekä asento- ja prosessisäätimiä yhdistelemällä voidaan toteuttaa laadukas virtauksensäätöyksikkö. Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa mielellään kullekin laitteistolle sopivan yksikön suunnittelussa.