Deze website maakt gebruik van cookies.

Voor onze websites en onze online shop gebruiken we technisch noodzakelijke cookies en cookies die nodig zijn om uw aanvragen te kunnen verwerken. Daarnaast gebruiken we zogenoemde trackingcookies. Hiermee kunnen we de werking van onze websites optimaliseren, zodat u een nog betere gebruikerservaring aangeboden krijgt. ...

Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring. Privacybeleid

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om alle functies van de GEMÜ-websites te kunnen gebruiken. Daarom zijn ze al ingesteld en kunnen ze niet uitgeschakeld worden. U kunt dit eventueel omzeilen, indien u de instellingen in uw browser wijzigt.

Webanalysecookies

U kunt hier aangeven of uw browser een eenduidig webanalysecookie mag opslaan, zodat de beheerder van de website uiteenlopende statistische gegevens kan verzamelen en analyseren. Als u dat echter niet wilt, klikt u op de volgende link om het Piwik-deactiveringscookie in uw browser op te slaan.

Op dit moment kan GEMÜ helaas geen instellingen voor meerdere browsers of gebruikersaccountoverkoepelende instellingen opslaan. Wel bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen in uw browser, de door GEMÜ geplaatste cookies door het sluiten van de browser te verwerpen waardoor deze bij uw volgende bezoek niet meer tot uw beschikking staan. Indien u uw browser sluit, een andere browser in gebruik neemt of meerdere pc’s gebruikt, dient u een aantal aanpassingen opnieuw aan te geven.

Doorstromingsmeters

voor het bepalen van de volumestroom in een installatie

Met behulp van een doorstromingsmeter kan de volumestroom van een vloeistof of een gas in een buis bepaald worden. De portfolio van GEMÜ bevat producten met verschillende werkingsprincipes om aan klantspecifieke eisen te kunnen voldoen.

Neem contact op met ons als u individueel advies over uw stroomregeling wilt.


Werkingsprincipes van GEMÜ doorstromingsmeters

Vadometer
Een meetbody wordt door de volumestroom in een conische meetbuis opgeheven tot er een evenwicht tussen het gewicht van de meetbody en de door de stromingsweerstand opgewekte kracht tot stand komt. Hoe sterker de volumestroom is, hoe hoger de meetbody opgeheven wordt.

Voor de integratie in de installatiebesturing zijn grens- en meetwaardesensoren verkrijgbaar.

Turbine-doorstromingsmeter
Door de volumestroom wordt een turbinewiel in de doorstromingsmeter aangedreven. Door de meting van het toerental kan de stromingssnelheid bepaald worden. Hierbij leveren de meetturbines verschillende elektrische uitgangssignalen voor verdere verwerking

Magnetisch-inductieve doorstromingsmeter (MID)
Een magnetisch-inductieve doorstromingsmeter is uitsluitend geschikt voor elektrisch geleidende media. Het werkingsprincipe berust op de wet van Faraday over elektromagnetische inductie. Magnetisch-inductieve doorstromingsmeters worden wereldwijd toegepast en hebben een uitstekende meetnauwkeurigheid.

Ultrasone doorstromingsmeter
Bij ultrasone doorstromingsmeters wordt de doorstroming contactloos bepaald via akoestische signalen. GEMÜ past hierbij de faseverschilmethode toe. Twee tegenover elkaar gepositioneerde sensoren zenden en ontvangen afwisselend ultrasoonsignalen. Bij een stilstaand medium ontvangen beide sensoren de verzonden ultrasoonsignalen in dezelfde fase, dat wil zeggen zonder faseverschil. Bij een stromend medium ontstaat er een faseverschuiving. Het ontstane faseverschil is direct evenredig met de flowsnelheid. Uit de flowsnelheid en de diameter van de buisleiding wordt het flowvolume bijzonder snel en nauwkeurig berekend.

Stromingsregeling met GEMÜ doorstromingsmeters

Door de combinatie van de doorstromingsmeters met onze afsluiters en positie- en procesregelaars ontstaat een stromingsregeleenheid. Met onze deskundigheid helpen wij u graag met de configuratie van de eenheid die voor uw installatie geschikt is.