På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ flödesmätare

GEMÜ erbjuder olika funktionsprinciper inom flödesteknik:

Flödesmätare enligt svävkroppsprincipen

Flödesmätare enligt svävkroppsprincipen

Volymflödesturbiner

För mätområden på 2–20 000 l/h, lämpliga att kombineras med gränsvärdesgivare- och andra givare samt Reed-kontakter för mätvärdesregistrering och vidarebefordran.
hög renhet
Finns som rena mätturbiner men även som totalräknare eller batchstyrenheter för mätområden på 120–25 000 l/h. Mätturbinerna skickar olika elektriska utgående signaler för vidare bearbetning.

Magnetisk induktiv flödesmätare (MID)

Ultraljudsflödesmätare SonicLine

Fulländar produktprogrammet. Den kan användas för nominella diametrar på DN 25 - 300 och går att ställas in exakt för respektive mätuppgifter med hjälp av elektroniken. Gränssnitt som R232 och Profibus-DP möjliggör enkel integration i helautomatiska anläggningsstyrsystem.
För aggressiva och högrena medier. Instrumentet har inga rörliga delar i medieströmmen och har mätområdet 0,03–120 l/min (0,5–2000 ml/s) beroende på nominell diameter.