VEDENKÄSITTELY

Kalvojärjestelmät ja ionivaihtimet

VEDENKÄSITTELY

GEMÜn laajan tuotevalikoiman ratkaisut kattavat meriveden suolanpoiston ja injektionesteisiin käytettävän veden (Water for injection, WFI) käsittelyn.

Membraanisuodatuksessa ja ultrasuodatuksessa käytettävä painealue on 0,2–6 bar. Nanosuodatuksen ja käänteisosmoosin yhteydessä käyttöpaine voi olla suolapitoisuudesta riippuen enimmillään 80 bar. Kalvolaitteistojen koko voi vaihdella esimerkiksi vain muutaman kotitalouden vedenhankintaan tarkoitetuista pienlaitteistoista aina suurten teollisuusalueiden järjestelmiin, joissa valmistetaan teollisuuden käyttöön tarkoitettua vettä, tai tuhansille ihmisille talousvettä toimittavien suurten vesilaitosten järjestelmiin.

Vesi on arvokasta – me toimitamme tekniikkaa sen kestävään käsittelyyn.

Veden käyttö jaotellaan sen pääkäyttöalueiden mukaisesti seuraavasti: prosessivesi, erittäin puhdas vesi ja teollinen vedenkäsittely veden uudelleenkäyttöä varten.

Tuotantoprosesseissa prosessiveden ja jäteveden puhdistuksella on erittäin suuri merkitys, sillä kumpikaan ei onnistu ilman vettä. Veden uudelleenkäytön merkitys on nykyään yhä tärkeämpää. Uudelleenkäyttöä varten vesi tulee käsitellä optimaalisella tavalla, ja siihen tarvitaan erilaisia venttiilejä ja komponentteja.


➥ Ioninvaihto prosessiveden valmistusta varten (esimerkiksi kattilan syöttövesi)

Kattilan syöttövedessä on tärkeää, että liuenneiden suolojen kuten kalkin, vuorisuolan (NaCl) jne. pitoisuus on alhainen. Kattilan syöttöveden valmistusta varten vesi ensin esisuodatetaan. Lähteestä riippuen tämä voi tarkoittaa yksinkertaisen pussisuodattimen tai kalliimman monikerrossuodattimen käyttöä. Sen jälkeen suurin osa liuenneista suoloista poistetaan käänteisosmoosissa. Makean veden yhteydessä käänteisosmoosissa käytetään useimmiten paineita < 20 bar. Toimilaitteissa käytetään usein palloventtiilejä ja läppäventtiilejä. Haponkestävästä teräksestä valmistettuja istukkaventtiilejä voidaan käyttää paineen säätöön. 

Liitettävät ioninvaihtimet on suunniteltu useimmiten sekavaihtimiksi. Tosin myös kationi- ja anionivaihtimia voidaan valmistaa erikseen. Jäljelle jääneet liuenneet suolat sidotaan ioninvaihtimeen, joka regeneroidaan säännöllisesti.  Regenerointi tapahtuu kationinvaihtimessa laimennettujen happojen kuten suolahapon ja rikkihapon avulla. Anioninvaihtimen yhteydessä regenerointiin käytetään useimmiten natronlipeää eli natriumhydroksidin vesiliuosta. 


GEMÜ-tuotteet: 

Ionivaihdin = kalvoventtiilit tai läppäventtiilit, tiivistemateriaalina EPDM tai PTFE, runkomateriaalina PVC tai PP ja pinnoitevaihtoehtoina kovakumi, PP, Halar tai PFA. 

➥ Esikäsittely käänteisosmoosia varten meriveden suolanpoistossa

Modernit meriveden suolanpoistolaitteistot toimivat useissa prosessivaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa suurimmat hiukkaset seulotaan pois. Toisessa suodatusvaiheessa poistetaan myös pienimmät hiukkaset ja organismit, kuten levät. Varsinainen suolanpoisto tapahtuu korkeapaine-käänteisosmoosilaitteistojen avulla. Ultrasuodatuksen suodatusvaiheessa käytetään yleensä alhaisia paineita alle 6 bar. Erityispiirteisiin kuuluu usein toistuvat takaisinhuuhtelut kalvojen tukkeutumisen estämiseksi. Lisäksi UF-kalvot puhdistetaan säännöllinen laimennettuja kemikaaleja. Hapot kuten sitruunahappo, suolahappo ja rikkihappo poistavat epäorgaaniset epäpuhtaudet. Orgaanisten epäpuhtauksien poistamiseen käytetään puolestaan emäksiä aineita. Tämä tapahtuu usein natriumhypokloriittiliuoksella tehtävän desinfioinnin yhteydessä.

 

GEMÜ-tuotteet:

Ultrasuodatus = läppäventtiilit joissa Rilsan- tai Halar-pinnoitettu läppä, tiivistemateriaalina useimmiten EPDM

Kemikaalien annostelu = magneettiventtiilit tai kalvoventtiilit


Venttiilitekniikan yhteenveto

Käyttöalueen tuote-esimerkkejä

GEMÜ 48x -mallisarjan metalliset läppäventtiilit

Erilaisten materiaaliyhdistelmien ansiosta GEMÜ-läppäventtiilejä voidaan käyttää monissa eri vesisovelluksissa. GEMÜ-moduulijärjestelmä mahdollistaa läpän, mansetin ja kotelon tai toimilaitteen vapaavalintaisen yhdistelmän. Läppäventtiilien kaikkien nimelliskokojen lyhyt rakennepituus ja suuret läpivirtausarvot vakuuttavat. Kaikista GEMÜ-läppäventtiileistä on tarjolla erilaisia manuaalisia, pneumaattisia ja sähkömoottorikäyttöisiä malleja.

 

GEMÜ R480
GEMÜ R487

Muoviset ja metalliset kalvoventtiilit

Kalvoventtiilien yksi merkittävistä eduista on muiden muassa se, että käyttöväliaineen kanssa kosketuksiin joutuu vain kaksi rakenneosaa: sulkukalvo ja venttiilinrunko, joka voi olla muovia tai metallia. Kalvo takaa prosessiväliaineen ja kaikkien liikkuvien osien hermeettisen erotuksen.

 

GEMÜ 620
GEMÜ R690

Muoviset ja metalliset palloventtiilit

GEMÜ-palloventtiilejä voi käyttää monenlaisiin tarkoituksiin. Pääkohteita ovat teolliset prosessit, veden tuotanto ja vedenkäsittely.

 

GEMÜ 710
GEMÜ 717
GEMÜ B22
GEMÜ B42

Magneettiventtiilit

Magneettiventtiilit on suunniteltu nopeisiin kytkennän vaihdoksiin, ja ne soveltuvat erityisesti annostelutehtäviin. Magneettiventtiilejä käytetään usein vedenkäsittelyssä.

 

GEMÜ M75

Lisää tuotteita löydät tuotesivuiltamme.

 


Mittaus- ja säätöjärjestelmät

Modulaariset ja asiakaskohtaiset M-lohkoratkaisut

Lisäkomponentit ja lisävarusteet


Lisäksi tuotteillemme on myönnetty monia vesialan hyväksyntöjä. Tässä lyhyt yhteenveto:

Lataukset

Ultrasuodatuksen sovellustapaus

pdf453 KB

Membraanisuodatuksen ja ioninvaihdon tietolehtinen

pdf1,59 MB

Membraanisuodatuksen älyohjausta koskeva Whitepaper

pdf315 KB

Ota meihin yhteyttä!

Onko sinulla jotain kysyttävää tuotteistamme?

Autamme mielellämme.

Yhteydenott