VATTENBEHANDLING

Membransystem och jonbytare

VATTENBEHANDLING

Med vårt breda GEMÜ-produktutbud täcker vi såväl området för havsvattenavsaltning som vattenbehandling av WFI (water for injection).

Tryckintervallet som används inom membranfiltrering eller ultrafiltrering ligger på mellan 0,2 och 6 bar. Vid nanofiltrering eller omvänd osmos kan drifttrycket uppgå till högst 80 bar beroende på saltkoncentrationen. Membrananläggningarnas storlek kan variera från små anläggningar, t.ex. vattenförsörjning till få konsumenter, till stora industriområden för rening av vatten för industriellt bruk eller stora vattenverk för tusentals människor.

Vatten är värdefullt – och vi har tekniken som krävs för en hållbar hantering.

Indelning efter de huvudsakliga vattenanvändningsområdena processvatten, ultrarent vatten och industriell vattenrening för återanvändning av vatten.

Reningen av processvatten och processavloppsvatten har stor betydelse inom produktionsprocesserna eftersom det knappast går att klara sig utan vatten. Återanvändningen av vatten spelar idag en allt viktigare roll, och det krävs olika ventiler och komponenter för att rena vattnet optimalt igen för fortsatt användning.


➥ Jonbyte för rening av processvatten (t.ex. matarvatten till pannor)

För matarvatten till pannor är det viktigt med en låg halt av lösta salter som kalk, NaCl osv. För framställning av matarvatten till pannor börjar man med att förfiltrera vattnet. Beroende på källa kan det handla om enkla påsfilter eller om mer avancerade filter med flera lager. Därefter avlägsnas större delen av de lösta salterna med omvänd osmos. För sötvatten är trycken vid omvänd osmos vanligtvis < 20 bar. Som ventiler används ofta kulventiler och vridspjäll. Sätesventiler av rostfritt stål kan användas för tryckreglering. 

De jonbytare som följer är vanligtvis konstruerade som blandbäddsbytare. Det går även att konstruera separata katjon- och anjonbytare. I jonbytarna absorberas de återstående lösta salterna och regenereras regelbundet.  Regenereringen sker med hjälp av utspädda syror som saltsyra och svavelsyra när det gäller katjonbytaren. I anjonbytaren används vanligtvis natronlut. 


GEMÜ-produkter: 

Jonbytare = membranventiler eller vridspjäll, tätning EPDM eller PTFE, ventilhus PVC, PP, men även beläggningar av hårdgummi, PP, Halar eller PFA är möjliga. 

➥ Förbehandling för omvänd osmos vid havsvattenavsaltning

Moderna avsaltningsanläggningar för havsvatten arbetar i flera processteg. I det första steget silas större partiklar bort. I det andra filtreringssteget avlägsnas även mycket fina partiklar och organiskt material, t.ex. alger. Själva avsaltningen sker med högtrycksanläggningar för omvänd osmos. Filtreringssteget med ultrafiltrering genomförs vanligtvis vid låga tryck under 6 bar. En särskild företeelse är de frekventa returspolningar som görs för att förhindra igensättning av membranen. Dessutom rengörs UF-membranen regelbundet med utspädda kemikalier. Syror som citronsyra, saltsyra eller svavelsyra avlägsnar de oorganiska föroreningarna. Organiska föroreningar avlägsnas med alkaliska medier. Detta sker ofta i kombination med en desinfektion med natriumhypokloritlösning.


GEMÜ-produkter:

Ultrafiltrering = vridspjäll med spjällskivor med Rilsan- eller Halar-beläggning, tätning vanligtvis EPDM

Kemikaliedosering = magnetventiler eller membranventiler


Översikt över ventiltekniken

Produktexempel för användningsområdena

Vridspjäll i metall GEMÜ 48x-modellserien

Med sina olika materialkombinationer kan GEMÜs vridspjäll användas i många vattenapplikationer. GEMÜs modulsystem är konstruerat så att det tillåter valfria kombinationer av spjällskiva, manschett och ventilhus eller manöverdon. Oavsett nominell diameter övertygar vridspjällen med korta bygglängder och höga genomströmningsvärden. GEMÜs vridspjäll finns i flera manuella, pneumatiska och elmotordrivna varianter.

 

GEMÜ R480
GEMÜ R487

Membranventiler av plast och metall

En av de stora fördelarna med membranventiler är att bara två av komponenterna kommer i direkt kontakt med processmediet: membranet och ventilhuset som kan vara av plast eller metall. Membranet gör att processmediet skiljs hermetiskt från alla rörliga delar.

 

GEMÜ 620
GEMÜ R690

Kulventiler av plast och metall

GEMÜs kulventiler kan användas i ett stort antal tillämpningar. De används huvudsakligen i industriella processer, för vattenutvinning och vattenbehandling.

 

GEMÜ 710
GEMÜ 717
GEMÜ B22
GEMÜ B42

Magnetventiler

Magnetventiler är konstruerade för snabba omkopplingar och lämpar sig särskilt för doseringsändamål. Magnetventiler används ofta inom vattenrening.

 

GEMÜ M75

Du hittar fler produkter på våra respektive produktsidor.

 


Mät- och reglersystem

Modulära och kundspecifika lösningar med M-block

Påbyggnadskomponenter och tillbehör


Vi har även många godkännanden inom området vatten. Här finns en kort översikt:

Nedladdningar

Tillämpningen ultrafiltrering

pdf453 KB

Informationsblad om membranfiltrering och jonbyte

pdf1,59 MB

Vitbok om intelligent styrning inom membranfiltrering

pdf343 KB

Kontakta oss!

Har du frågor om våra produkter?

Vi hjälper dig gärna.

Kontakt