GEMÜ-bedrijfsleiding

Passie voor techniek in de tweede generatie

GEMÜ-bedrijfsleiding

De tweede generatie

Met zijn uitvindersgeest en bedrijfskundig inzicht heeft Fritz Müller de GEMÜ Gruppe uitgebouwd. Kort voor het 50-jarig jubileum van de firma heeft hij zijn levenswerk aan de volgende generatie overgedragen. Sindsdien leiden zijn zoon Gert Müller, directeur-aandeelhouder, en zijn neef Stephan Müller als directeur de familieonderneming richting de toekomst.

Door eigenaar geleide en onafhankelijke familieonderneming

GEMÜ is en blijft een onafhankelijke familieonderneming. De familie-aandeelhouders staan voor continuïteit en voor een ondernemingscultuur die zich kenmerkt door duurzaamheid. Bepalend voor deze cultuur is ook dat de medewerkers deel uitmaken van de onderneming. Kenmerkend hiervoor zijn onder andere respect, waardering en wederzijdse ondersteuning die in de dagelijkse beroepspraktijk actief nagestreefd worden.

Duurzaam ondernemerschap

De directie van GEMÜ verlangt en bevordert zelfstandig handelen van de medewerkers en biedt daartoe alle daarvoor noodzakelijke ontplooiingsmogelijkheden. Managementbesluiten worden getroffen op basis van duurzaamheid en levensvatbaarheid op de lange termijn. Zo biedt GEMÜ zijn klanten, medewerkers en zakenpartners een zeker perspectief voor de toekomst.