Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜs företagsledning

Teknikintresse i andra generationen

Fritz Müller har byggt upp GEMÜ-gruppen med uppfinnaranda och ekonomisk långsiktighet. Inför företagets 50-årsjubileum överlämnade han sitt livsverk GEMÜ till Gert and Stephan Müller.

Utvecklingen av världens första processventil av PVC-plast 1963 var starten på grundandet av GEMÜ. Även nästa generation, sonen Gert Müller och brorsonen Stephan Müller främjar denna pionjäranda för nya tekniker och produktidéer.

Tillväxtmotorn heter produktinnovation

Det gäller marknadsnyheter som den första engångs-membranventilen GEMÜ SUMONDO eller nischprodukter som GEMÜ 650TL för ökad säkerhet i processen: GEMÜ har kunnat växa organiskt genom produktinnovationer, individuella kundlösningar och utveckling av nya applikationer och marknader.

Säkert perspektiv

”Vi fortsätter att vara ett familjeföretag för att upprätthålla ett långsiktigt och säkert perspektiv för våra kunder, medarbetare och affärspartner” säger ägaren Gert Müller i samband med överlämnandet. Även i fortsättningen ska GEMÜ växa genom produktnyheter och kundorientering istället för genom investerare och förvärv.

Förtroende som familje- och företagskultur

De båda företagsledarna förespråkar familjära värden även under arbetsdagen: Respekt och uppskattning, ömsesidig uppmuntran och pålitlighet.