På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜs företagsledning

Teknikintresse i andra generationen

Fritz Müller har byggt upp GEMÜ-gruppen med uppfinnaranda och ekonomisk långsiktighet. Inför företagets 50-årsjubileum överlämnade han sitt livsverk GEMÜ till Gert and Stephan Müller.

Utvecklingen av världens första processventil av PVC-plast 1963 var starten på grundandet av GEMÜ. Även nästa generation, sonen Gert Müller och brorsonen Stephan Müller främjar denna pionjäranda för nya tekniker och produktidéer.

Tillväxtmotorn heter produktinnovation

Det gäller marknadsnyheter som den första engångs-membranventilen GEMÜ SUMONDO eller nischprodukter som GEMÜ 650TL för ökad säkerhet i processen: GEMÜ har kunnat växa organiskt genom produktinnovationer, individuella kundlösningar och utveckling av nya applikationer och marknader.

Säkert perspektiv

”Vi fortsätter att vara ett familjeföretag för att upprätthålla ett långsiktigt och säkert perspektiv för våra kunder, medarbetare och affärspartner” säger ägaren Gert Müller i samband med överlämnandet. Även i fortsättningen ska GEMÜ växa genom produktnyheter och kundorientering istället för genom investerare och förvärv.

Förtroende som familje- och företagskultur

De båda företagsledarna förespråkar familjära värden även under arbetsdagen: Respekt och uppskattning, ömsesidig uppmuntran och pålitlighet.