GEMÜs företagsledning

Teknikintresse i andra generationen

GEMÜs företagsledning

Andra generationen

Fritz Müller har byggt upp GEMÜ-gruppen med uppfinningsrikedom och ekonomisk långsiktighet. Inför företagets 50-årsjubileum överlämnade han sitt livsverk GEMÜ till nästa generation. Sedan dess styr hans son Gert Müller, vd och delägare, och dennes kusin Stephan Müller som vd, familjeföretaget mot framtiden.

Ägarlett och oberoende familjeföretag

GEMÜ är och förblir ett oberoende familjeföretag. Familjeföretag står för kontinuitet och en företagskultur som präglas av hållbarhet. Till denna företagskultur hör även att medarbetarna är en del av företaget. Det visas bland annat genom den respekt, uppskattning och det ömsesidiga stöd som är en aktiv del av yrkesvardagen.

Hållbar företagsverksamhet

GEMÜs företagsledning efterfrågar och främjar medarbetarnas självständiga arbete och skapar nödvändiga förutsättningar för denna kreativa frihet. Företagsbeslut fattas baserat på hållbarhet och långsiktig framgång. Därmed erbjuder GEMÜ sina kunder, medarbetare och affärspartners ett säkert perspektiv på framtiden.