GEMÜn liikkeenjohto

Innostusta tekniikkaan toisessa sukupolvessa

GEMÜn liikkeenjohto

Jo toinen sukupolvi

Keksijähenki ja yrityksellinen kaukonäköisyys ovat saattaneet Fritz Mülleriä tämän luodessa GEMÜ Groupin. Vähän ennen yrityksen 50-vuotisjuhlia hän luovutti elämäntyönsä toiselle sukupolvelle. Siitä lähtien tätä perheyritystä ovat johtaneet vauhdilla kohti tulevaisuutta hänen poikansa Gert Müller (toimitusjohtajana toimiva osakas) ja tämän serkku Stephan Müller (toimitusjohtaja).

Omistajajohtoinen ja riippumaton perheyritys

GEMÜ on riippumaton perheyritys – ja pysyy sellaisena. Perheosakkaat takaavat jatkuvuuden ja kestävän yrityskulttuurin. Yrityskulttuuriin kuuluu myös, että työntekijät ovat tärkeä osa yritystä. Se näkyy kunnioituksena, arvostuksena ja vastavuoroisena tukemisena yrityksen arjessa.

Kestävää yritystoimintaa

GEMÜn liikkeenjohto edellyttää ja edistää työntekijöiden omaa vastuuta ja antaa sitä varten tarvittavaa liikkumatilaa. Yrityksen päätökset tehdään kestävälle pohjalle ja pitkän ajanjakson mahdollisuudet huomioon ottaen. Siten GEMÜ tarjoaa asiakkailleen, työntekijöilleen ja liikekumppaneilleen turvallisia tulevaisuudennäkymiä.