På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

Ventilkonfigurationer

Förbättrad tömningsförmåga

GEMÜ erbjuder tre olika möjligheter för att förverkliga ökad funktionalitet i trånga utrymmen:

  • Två ihopsvetsade ventiler: W600
  • Två säten i ett ventilhus med tre ledningsanslutningar: i-hus 
  • Valfritt antal säten med valfritt antal anslutningar:  M600 flervägsventilblockssystem

W600: Gör T-stycken överflödiga

Ventilkonfigurationen GEMÜ W600 skapas av två ventilhus som svetsas ihop med varandra, och som anpassas till applikationen. Fördelar:

  • Billigare och minimala ”deadlegs” eftersom T-stycken kan uteslutas
  • Minimala ”deadlegs” med två svetsfogar färre

i-hus: Kostnadseffektivt alternativ till flervägsventilblocken M600

GEMÜ i-husen är ett specialutförande av de klassiska 2/2-vägshusen. Bokstaven ”i” står för integrerad provtagnings-, ång- och kondensatventil. Ventilhusen tillverkas av ett smidesämne eller ett homogent materialblock. De viktigaste fördelarna med i-husen jämfört med vanliga provtagnings- och kondensatventiler är:

  • Minimala ”deadlegs” på grund av färre svetsfogar
  • Ökad funktionalitet; horisontell anslutning finns
  • Tömning möjlig i vertikalt monteringsläge efter 3-D-regeln
  • Pneumatiska och manuella manöverdon finns för båda ventilsätena