På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ vridspjällsventiler

Vridspjällsventiler av metall och plast

  • Användningsområden och branscher
  • Ventilprincip
  • Tekniska data 

Vridspjället: Användningsområden och branscher

De huvudsakliga användningsområdena för GEMÜs vridspjällsventiler är industriella applikationer, kemisk industri och vattenrening. Som standard finns ventilerna med centrisk och enkelexcentrisk konstruktion. På begäran finns även dubbelexcentriska och trippelexcentriska armaturer. Genom passande reglerkomponenter som lägesindikatorer och läges- och processregulatorer kan GEMÜs vridspjällsventiler även användas i reglerkretsar.

Vridspjällsventiler: Ventilprincip

Det centriska vridspjället består av ett ringformat ventilhus där man lagt in en ringformad elastomerspjälltätning/-packning. En spjällskiva som styrs av en axel svänger in i tätningen genom att vridas 90°. Beroende på utförande och dimension kan spjället på så sätt spärra drifttryck upp till 25 bar och temperaturer upp till 210 °C. Oftast används det till mekaniskt rena vätskor, men med rätt materialkombination är inte heller lätt slipande medier eller gaser och ångor något problem. 

Tack vare den stora mängden olika material kan vridspjället användas som universalventil, till exempel i otaliga industritillämpningar, vatten- och dricksvattenrening samt inom kust- och havsbaserade användningsområden. Vridspjället är också ofta ett kostnadseffektivt alternativ till andra ventilprinciper när det inte ställs några höga krav på kopplingscykler, hygien eller reglernoggrannhet. För större dimensioner än DN 150 är det ofta den enda möjliga spärrarmaturen som kan bli aktuell. För högre krav på kemisk resistens eller hygien finns möjligheten att använda en spjällventil med spjälltätning av PTFE eller TFM. I kombination med en PFA-mantlad bricka i rostfritt stål lämpar den sig för kraftigt slipande medier inom kemi- eller halvledarindustrin. Med polerad bricka i rostfritt stål kan den även användas inom livsmedels- och läkemedelsbranschen.

Till den nämnda ventilprincipen kan GEMÜ erbjuda en mängd anpassade tillbehör för automation och processoptimering. Elektriska lägesindikatorer, läges- och processregulatorer, sensorsystem och mätinstrument går snabbt och enkelt att bygga upp, ställa in och integrera i den befintliga processtyrningstekniken.

Vridspjället: Tekniska data

Typ av manöverdonManuellt, pneumatiskt eller elektriskt
AnslutningstyperUnionskopplingar, gängmuffar, svetsstutsar
Drifttryck0 - 16 bar
VentilhusmaterialMetall: aluminium, rostfritt stål, gjutjärn, mässing, segjärn, gjutstål
Plast: PES, PP, PVC
Mediets temperatur-60 - 210 °C
DimensionerDN 15 - 1600
1 2 3
GEMÜ 410
410
Unionskoppling
Pneumatisk
PVC-U
10 bar
100 ° C
DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 411
411
Gängmuff; Stuts
Manuell
1.4581; CW617N (mässing)
10 bar
100 ° C
DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 415
415
Gängmuff; Stuts
Pneumatisk
1.4581; CW617N (mässing)
10 bar
100 ° C
DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 417
417
Unionskoppling
Manuell
PVC-U
6 bar
60 ° C
DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 423
423
Unionskoppling
Elmotordriven
PVC-U
6 bar
60 ° C
DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 428
428
Gängmuff
Elmotordriven
1.4581; CW617N (mässing)
10 bar
100 ° C
DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 480
480
Fläns
Med fri axelände
EN-GJS-400-15
16 bar
150 ° C
-10 ° C
DN 25; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600
GEMÜ 481
481
Fläns
Pneumatisk
EN-GJS-400-15
16 bar
150 ° C
-10 ° C
DN 25; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600
GEMÜ 487
487
Fläns
Manuell
EN-GJS-400-15
16 bar
150 ° C
-10 ° C
DN 25; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600
1 2 3

Uranavskiljning och delavsaltning med Uranex®- och Carix®-metoden

GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures
Vattenverket Trollmühle i Windesheim nära Bingen am Rhein förser för närvarande cirka 43 000 människor i 14 000 hushåll med 2,2 miljoner m³ dricksvatten per år. Vid belastningstoppar motsvarar det en daglig mängd på upp till 8 500 m³. Krüger WABAG/VWS Deutschlan
mer