De GEMÜ-website maakt gebruik van cookies. Wanneer u de website bezoekt, gaat u daarmee akkoord. Om persoonlijke instellingen aan te geven, kunt u Hier klikken.

Duurzaamheid bij GEMÜ

Milieubescherming en sociale betrokkenheid

Als industrieel bedrijf met zetel in het idyllische Kochertal is GEMÜ zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en de komende generaties.

Al bij het eerste product in 1964, een kunststof magneetafsluiter, werden economische en materiaalbesparende aspecten gecombineerd: 50 % minder materiaal en een beduidend langere gebruiksduur dan bij traditionele afsluiters.

Vrijwillige verplichting

De grondlegger van het bedrijf, Fritz Müller, en zijn medewerkers bleven trouw aan dit uitgangspunt. En ook de volgende generatie, Gert en Stephan Müller, wijkt hier niet van af. In 2011 werden alle duurzame activiteiten gebundeld in het initiatief GREEN ENGINEERING. Voorwaarde is hierbij, dat GEMÜ voor ontwikkeling, productie en verwerking alsmede het transport van zijn producten zo min mogelijk materiaal en energie verbruikt.

Resultaatgerichtheid

Behalve de bewustwording van de medewerkers zet GEMÜ ook in op kengetallen en de modernste technologie om vooruitgang te realiseren resp. te documenteren. Met name op de Duitse vestigingsplaatsen, waar het meeste voor de groep wordt geproduceerd, gemonteerd en verzonden, worden de kengetallen jaarlijks gecontroleerd. In het kader van de certificering volgens ISO 14001 wordt dit ook door externe experts gecontroleerd. Tevens worden de verbruikscijfers door het jaar heen in de gaten gehouden, om vroegtijdig op eventuele verbruikstoenamen en de betreffende oorzaken te kunnen reageren.

Personeelsbescherming en sociale verantwoordelijkheid

Duurzaamheid omvat bij GEMÜ niet alleen milieubescherming maar ook maatregelen voor veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid alsmede maatregelen ter ondersteuning van sociale projecten door de betreffende vestigingsplaatsen. Voorbeelden zijn onder andere de reducering van gevaarlijke stoffen in de productie en diverse maatregelen voor het bevorderen van de gezondheid.