Konsekvent på vej mod klimaneutralitet

Ved bæredygtig adfærd forstår vi en ansvarsbevidst omgang med jordens begrænsede ressourcer. GEMÜ har nu i mange år i øget omfang satset på Green Engineering og miljøbeskyttelse.

Vi har inden for produktforskning og -udvikling sat forskellige mål for bæredygtighed og CO2-reduktion. Hertil hører opbygning af solcelleanlæg på firmabygninger, effektiv varmeisolering, udnyttelse af spildvarme og anvendelse af elkøretøjer i virksomhederne.


Sustainability at GEMÜ

Vores Corporate Responsibility-principper beskriver vores forståelse af ansvar over for menneske og miljø.

en
.pdf
1,90 M