Konsekvent på vej mod klimaneutralitet

Ved bæredygtig adfærd forstår vi en ansvarsbevidst omgang med jordens begrænsede ressourcer. GEMÜ har nu i mange år i øget omfang satset på Green Engineering og miljøbeskyttelse.

Vi har inden for produktforskning og -udvikling sat forskellige mål for bæredygtighed og CO2-reduktion. Hertil hører opbygning af solcelleanlæg på firmabygninger, effektiv varmeisolering, udnyttelse af spildvarme og anvendelse af elkøretøjer i virksomhederne.


Gert Müller – holdning til bæredygtighed

"Fremtiden afhænger af, hvad vi gør i dag." Mahatma Gandhi
"Vi er ikke kun ansvarlige for det, vi gør, men også for det, vi ikke gør." Molière

To citater fra to mænd fra forskellige tidsaldre om helt forskellige emner. Alligevel beskriver de to udsagn nøjagtigt det, det handler om i nutiden for at få en fremtid, der bliver værd at leve i.

Personligt og som administrerende direktør for og ejer af GEMÜ er jeg overbevist om, at det samfundsmæssige ansvar altid både er en personlig opgave og en opgave, som skal løses af virksomhederne. Vi påtager os denne opgave som virksomhed og partner i regionen og yder vores bidrag til den næste generation.





Vores Corporate Responsibility-principper beskriver vores forståelse af ansvar over for menneske og miljø.

en
.pdf
1,90 M