Bæredygtighed og ansvar hos GEMÜ

"Det er vores fælles forståelse i GEMÜ-gruppen, at økonomisk, økologisk og social bæredygtighed samt integritet udgør grundlaget for vores virksomheds succes."

 

- Gert Müller -
Administrerende direktør og medejer

Løfte, certificering og økologisk bæredygtighed

Allerede det første produkt fra 1964, en plast-magnetventil, kombinerede økonomiske og materialebesparende aspekter: 50 % mindre materiale og en væsentligt længere levetid end almindelige ventiler. Firmagrundlæggeren Fritz Müller og hans medarbejdere forbliver tro over for denne bæredygtige tilgangsvinkel. Og den næste generation, Gert Müller og Stephan Müller, fortsætter linjen. I 2011 blev alle økologiske aktiviteter samlet under initiativet GREEN ENGINEERING. Præmissen er her, at GEMÜ forbruger så få materialer og så lidt energi som muligt til udvikling, fremstilling og bearbejdning samt transport af deres produkter. Inden for rammerne af certificeringen i overensstemmelse med ISO 14001 granskes dette også for lokaliteterne med de største produktionsmængder af eksterne eksperter.

 

Organisk vækst og socialt ansvar

Vores ydelser rækker lige fra udvikling, rådgivning og fremstilling af ventil-, måle- og reguleringsteknik til after-sales-services. Takket være den brede produktportefølje og GEMÜ-medarbejdernes applikationsviden vokser GEMÜ kontinuerligt og bæredygtigt. Med nærheden til markedet tager man tidligt trends inden for metode- og procesteknik op. Et eksempel på dette er RFID-systemet GEMÜ Conexo.

I overensstemmelse med mottoet "Regionalt rodfæstet og globalt aktiv" støtter virksomhedsgruppen også foreninger, arrangementer, aktiviteter og initiativer over hele verden. Du finder eksempler på aktiviteter inden for støtte til ungdom, sport og kultur i vores brochure om bæredygtighed.

download

en
.pdf
1,90 M