Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

Hållbarhet och ansvar hos GEMÜ

”Alla i GEMÜ-koncernen är överens om att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och integritet är grunden för vårt företags framgång.”

 

- Gert Müller -
Vd och koncernchef

Engagemang, certifiering och ekologisk hållbarhet

Redan vår första produkt från 1964, en magnetventil av plast, förenade kostnadseffektivitet med materialbesparing: 50 % mindre material och betydligt längre livslängd jämfört med vanliga ventiler. Företagets grundare Fritz Müller och hans medarbetare höll fast vid denna hållbara inriktning. Även den nya generationen, Gert och Stephan Müller, fortsätter på detta spår. 2011 sammanfattades alla ekologiska verksamheter under initiativet GRÖN TEKNIK. Utgångspunkten är att GEMÜ ska använda så lite material och energi som möjligt för utveckling, tillverkning, bearbetning och transport av sina produkter. På anläggningarna med de största produktionsvolymerna kontrolleras detta även av externa experter, inom ramen för certifieringen enligt ISO 14001.

 

Organisk tillväxt och socialt ansvar

Vårt tjänsteutbud sträcker sig från utveckling, rådgivning och tillverkning av ventil-, mät och reglerutrustning till eftermarknadstjänster. Tack vare vår breda produktportfölj och kunskapen hos våra medarbetare växer GEMÜ kontinuerligt och hållbart. Med hjälp av vår närhet till marknaden kan vi i ett tidigt stadium snappa upp trender inom bearbetnings- och processteknik. Ett exempel på det är RFID-systemet GEMÜ Conexo.

Vår företagsgrupp stöder även föreningar, evenemang, kampanjer och initiativ över hela världen i enlighet med vårt motto ”Lokalt förankrade och globalt verksamma”. I vår broschyr om hållbar utveckling kan du hitta exempel på vad vi gör för att gynna återväxt, sport och kultur.

Riktlinjer för nedladdning

gb
.pdf
4,74 M