På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ hållbarhet

Miljöskydd och samhällsengagemang

Som industriföretag med säte i den idylliska miljön i Kochertal är GEMÜ medvetet om ansvaret för miljön och kommande generationer.

Redan den första produkten år 1964, en magnetventil av plast, förenade kostnadseffektiva och materialbesparande aspekter: 50 % mindre material och betydligt längre livslängd jämfört med vanliga ventiler.

Vårt åtagande

Mot denna inställning var firmans grundare Fritz Müller och hans medarbetare trogna. Även nästa generation, Gert och Stephan Müller, fortsätter på denna väg. 2011 samlade vi all hållbarhetsinriktad verksamhet under initiativet GRÖN TEKNIK. Utgångspunkten är att GEMÜ ska använda så lite material och energi som möjligt för utveckling, tillverkning, bearbetning och transport av sina produkter.

Resultatorientering

Förutom att öka anställdas medvetenhet använder GEMÜ också nyckeltal och den senaste tekniken för att genomföra och övervaka framstegen. Särskilt vid anläggningarna i Tyskland där man producerar, monterar och levererar de största volymerna inom gruppen kontrolleras nyckeltalen varje år. De granskas även av externa experter inom ramen för certifieringen enligt ISO 14001. Dessutom kontrolleras förbrukningen regelbundet under året, så att vi i god tid kan upptäcka eventuella ökningar av förbrukningen och vidta nödvändiga åtgärder.

"Ren produktion""Rena produkter""Rena projekt"
2014: 10,0 % lägre energiförbrukning än 2013 i de tre tyska anläggningarna (kärnindikatorn energiförbrukning i förhållande till ökad produktionsvolym)2015: Ytterligare materialbesparingar vid anläggningskonstruktion med fördelningsventilen GEMÜ 553 (färre kopplingsdelar, färre svetsfogar)2014: Lansering av traineeprojekten ”Green Thinking” / Young People Project (genomföring av mätningar etc.)
Mer om ämnet ”Ren produktion”Mer om ämnet ”Rena produkter”Mer om ämnet ”Rena projekt”

Arbetarskydd och socialt ansvar

Hållbarhet betyder för GEMÜ utöver miljöskydd även åtgärder för arbetssäkerhet och för att förebygga ohälsa samt stöd till sociala projekt genom våra olika anläggningar. Som exempel kan nämnas minskningen av farliga ämnen i produktionen, olika hälsofrämjande erbjudanden och ekonomiskt stöd till flera barnhemsinitiativ i Sydamerika och Afrika.