Hållbarhet och ansvar hos GEMÜ

”Alla i GEMÜ-koncernen är överens om att ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och integritet är grunden för vårt företags framgång.”

 

- Gert Müller -
Vd och koncernchef

Engagemang, certifiering och ekologisk hållbarhet

Redan vår första produkt från 1964, en magnetventil av plast, förenade kostnadseffektivitet med materialbesparing: 50 % mindre material och betydligt längre livslängd jämfört med vanliga ventiler. Företagets grundare Fritz Müller och hans medarbetare höll fast vid denna hållbara inriktning. Även den nya generationen, Gert och Stephan Müller, fortsätter på detta spår. 2011 sammanfattades alla ekologiska verksamheter under initiativet GRÖN TEKNIK. Utgångspunkten är att GEMÜ ska använda så lite material och energi som möjligt för utveckling, tillverkning, bearbetning och transport av sina produkter. På anläggningarna med de största produktionsvolymerna kontrolleras detta även av externa experter, inom ramen för certifieringen enligt ISO 14001.

 

Organisk tillväxt och socialt ansvar

Vårt tjänsteutbud sträcker sig från utveckling, rådgivning och tillverkning av ventil-, mät och reglerutrustning till eftermarknadstjänster. Tack vare vår breda produktportfölj och kunskapen hos våra medarbetare växer GEMÜ kontinuerligt och hållbart. Med hjälp av vår närhet till marknaden kan vi i ett tidigt stadium snappa upp trender inom bearbetnings- och processteknik. Ett exempel på det är RFID-systemet GEMÜ Conexo.

Vår företagsgrupp stöder även föreningar, evenemang, kampanjer och initiativ över hela världen i enlighet med vårt motto ”Lokalt förankrade och globalt verksamma”. I vår broschyr om hållbar utveckling kan du hitta exempel på vad vi gör för att gynna återväxt, sport och kultur.

Download

en
.pdf
1,90 M