Johdonmukaisesti kohti ilmastoneutraaliutta

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisilla toimilla tarkoitamme ehtyvien luonnonvarojen vastuullista käyttöä. GEMÜ on jo useiden vuosien ajan panostanut voimakkaasti Green Engineering -toimiin ja ympäristönsuojeluun.

Pyrimme kestävän kehityksen tavoitteisiimme niin tuotetutkimuksessa ja -kehityksessä kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Näihin lukeutuvat aurinkosähkö- ja aurinkoenergiajärjestelmien rakentaminen yrityksen rakennusten yhteyteen, tehokas lämmöneristys, hukkalämmön hyödyntäminen ja sähköautojen käyttö tuotantolaitosten välisessä shuttle-liikenteessä.


Gert Müller – kestävän kehityksen näkökulmia

"Tulevaisuus riippuu siitä, mitä teet tänään." Mahatma Gandhi
"Emme ole vain vastuussa toimistamme, mutta myös siitä, mitä emme tee." Molière


Kaksi sitaattia kahdelta eri aikakausina vaikuttaneelta mieheltä hyvin erilaisista aiheista. Molemmat toteamukset kuvaavat kuitenkin sitä, mikä on tärkeää elinkelpoisen tulevaisuuden kannalta tämän päivän näkökulmasta katsottuna.

Olen henkilökohtaisesti ja GEMÜn toimitusjohtajana toimivana osakkaana vakuuttunut siitä, että yhteiskuntavastuun kantaminen on aina sekä yksilö- että yritystason tehtävä. Olemme siihen valmiita yrityksenä ja omien toimipaikkojemme yhteistyökumppanina ja teemme suuria panostuksia seuraavan sukupolven parhaaksi. 

Corporate Responsibility -periaatteissa on selostettu yrityksemme vastuunkanto koskien ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

en
.pdf
1,90 M