Kestävä kehitys ja vastuu GEMÜllä

"GEMÜ Groupissa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys ja rehti toiminta luovat perustan yrityksemme menestykselle."

 

- Gert Müller -

 

Toimitusjohtajana toimiva osakas

Sitoutuminen, sertifioiminen ja ekologinen kestävyys

Jo ensimmäinen tuotteemme vuodelta 1964, muovinen magneettiventtiili, yhdisti taloudellisia ja materiaalia säästäviä näkökulmia: 50 % vähemmän materiaalia ja selvästi pitempi käyttöikä perinteisiin venttiileihin verrattuna. Tätä kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ydinajatusta yrityksen perustaja Fritz Müller ja hänen alaisensa noudattivat. Samoin toimii myös seuraava sukupolvi, jota edustavat Gert Müller ja Stephan Müller. Vuonna 2011 ekologiset aktiviteetit koottiin käsitteen GREEN ENGINEERING alle. Sen perustana on, että GEMÜ käyttää tuotteidensa kehityksessä, valmistuksessa ja jalostuksessa sekä kuljetuksessa mahdollisimman vähän materiaaleja ja energiaa. Standardin ISO 14001 mukainen sertifiointi sisältää myös ulkopuolisten asiantuntijoiden suurimmille tuotantolaitoksille suorittaman auditoinnin.

 

Orgaaninen kasvu ja sosiaalinen vastuu

Palveluvalikoimamme kattaa venttiili-, mittaus- ja säätötekniikkaan liittyvän kehityksen, neuvonnan ja valmistuksen sekä erilaiset jälkimarkkinointipalvelut. Laaja tuoteportfolio ja GEMÜn työntekijöiden kattava käyttäjätuntemus mahdollistavat GEMÜn jatkuvan ja kestävän kasvun. Markkinoiden läheisyyden ansiosta prosessitekniikan trendit pystytään tunnistamaan ajoissa. Tästä esimerkkinä on RFID-järjestelmä GEMÜ Conexo.

Mottonsa "Paikkakunnalle juurtunut ja maailmalla aktiivinen" mukaisesti yritysryhmä tukee myös yhdistystoimintaa, tapahtumia, aloitehankkeita ja projekteja eri puolilla maailmaa. Esimerkkejä nuorten, urheilun ja kulttuurin tukitoimista löydät kestävän kehityksen esitteestämme.

Download

en
.pdf
1,90 M