GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ kestävä kehitys

Ympäristönsuojelu ja yhteiskuntavastuu

Kocher-joen idyllisessä laaksossa sijaitsevana teollisuusyrityksenä GEMÜ on hyvin tietoinen vastuustaan ympäristöä ja tulevia sukupolvia kohtaan.

Jo ensimmäinen tuotteemme vuodelta 1964, muovinen magneettiventtiili, yhdisti taloudellisia, materiaalia ja kustannuksia säästäviä näkökulmia: 50 % vähemmän materiaalia ja selvästi pitempi käyttöikä perinteisiin venttiileihin verrattuna.

Sitoutuminen

Tätä ydinajatusta yrityksen perustaja Fritz Müller ja hänen alaisensa noudattivat. Sitä jatkaa myös seuraava sukupolvi, Gert ja Stephan Müller. Vuonna 2011 koottiin kaikki kestävän kehityksen aktiviteetit käsitteen GREEN ENGINEERING alle. Sen perustana on, että GEMÜ käyttää tuotteidensa tuotekehityksessä, valmistuksessa ja jalostuksessa sekä kuljettamisessa niin vähän materiaaleja ja energiaa kuin vain suinkin on mahdollista.

Tuloskeskeisyys

Työntekijöidensä sitouttamisen ohella GEMÜ keskittyy tunnuslukuihin ja moderniin teknologiaan edistymisen toteuttamiseksi ja dokumentoimiseksi. Erityisesti Saksassa sijaitsevilla tuotantolaitoksilla, joiden osuus yritysryhmän kokonaistuotannosta on suurin, tietyt tunnusluvut tarkastetaan vuosittain. Standardin ISO 14001 mukaiseen sertifiointiin sisältyy myös ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittama auditointi. Lisäksi vuosittaisia kulutuksia valvotaan, jotta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaitaan kulutusten kasvut ja voidaan reagoida kasvun syihin.

Työsuojelu ja sosiaalinen vastuu

GEMÜllä kestävä kehitys tarkoittaa ympäristönsuojelun ohella myös työturvallisuuteen ja terveyttä edistäviin ratkaisuihin keskittymistä sekä sosiaalisten projektien tukemista eri tuotantolaitoksillamme. Esimerkkejä tästä ovat mm. tuotannossa käytettävien vaarallisten aineiden vähentäminen, erilaiset aloitteet terveyttä edistävissä hankkeissa ja niiden käynnistäminen sekä usean Etelä-Amerikassa ja Afrikassa sijaitsevan lastenkodin taloudellinen tukeminen.