Johdonmukaisesti kohti ilmastoneutraaliutta

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisilla toimilla tarkoitamme ehtyvien luonnonvarojen vastuullista käyttöä. GEMÜ on jo useiden vuosien ajan panostanut voimakkaasti Green Engineering -toimiin ja ympäristönsuojeluun.

Pyrimme kestävän kehityksen tavoitteisiimme niin tuotetutkimuksessa ja -kehityksessä kuin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Näihin lukeutuvat aurinkosähkö- ja aurinkoenergiajärjestelmien rakentaminen yrityksen rakennusten yhteyteen, tehokas lämmöneristys, hukkalämmön hyödyntäminen ja sähköautojen käyttö tuotantolaitosten välisessä shuttle-liikenteessä.


Sustainability at GEMÜ

Corporate Responsibility -periaatteissa on selostettu yrityksemme vastuunkanto koskien ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

en
.pdf
1,90 M