GEMÜ-huolto

GEMÜ-huolto

Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat toimivan tuotteen täsmällisen toimitusajan lisäksi myös muut asiat. Se syntyy ennemminkin useiden eri tekijöiden pohjalta. Näitä ovat optimaalinen ja kattava tuotevalikoima, asianmukainen tuotedokumentaatio ja tuotteiden mukaan sovitettu tekninen tuki.

Instrumentointi

GEMÜ tarjoaa tukea laitteiston valmistajille ja varsinaisille käyttäjille venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan optimaalisessa suunnittelussa ja toiveiden mukaan tapahtuvassa asennuksessa. Asennonnäytöt, asennonilmaisimet sekä asennon- ja prosessisäätimet voidaan esimerkiksi asentaa jo tehtaalla ja sovittaa laitteisiin ja varusteisiin. Yleensä myös mittaustekniikka asennetaan tai sen perusasetukset tehdään etukäteen. Paikan päällä tehtävä asennus tai käyttöönotto laitteistossa on lisäksi mahdollista pyydettäessä.

Etähuolto

Kaikki mittaus- ja säätötekniikan nykyiset ohjelmistoversiot ovat aina käytettävissä verkkosivustolla. Sen lisäksi GEMÜ tarjoaa käyttöön myös etähuoltopalvelun. Tarvittaessa huoltopisteidemme toimihenkilöt tulevat tekemään päivitykset suoraan paikan päälle.

Kunnossapito

GEMÜ on tunnettu korkealaatuisista tuotteista sekä niiden pitkäaikaisista päivitys-, ylläpito- ja optimointipalveluista. Kuluvia osia ja varaosia on saatavana varastosta vuosia tai niiden tilalle tarjotaan vastaavia komponentteja. Varaosatilausten lisäksi tilattavissa ovat myös venttiili-, mittaus- ja säätökomponenttien irrotus-, muutos- ja asennuspalvelut.

Kalvonvaihto

Laadimme asiakkaillemme mielellämme yksilöllisen koulutusohjelman, jonka avulla he voivat tutustua tuotteidemme suorituskykyyn ja oppia käyttämään niitä prosessiturvallisesti. Se sisältää lisäksi huolto- ja ylläpitohenkilöstölle tarkoitetun erityismoduulin sekä valtuutetulle huoltokouluttajalle tarkoitetun jatkokoulutuksen. Sen painopisteenä on kalvoventtiilien turvallinen kalvonvaihto.