GEMÜ Service

GEMÜ Service

För att få nöjda kunder krävs inte bara att man levererar i tid och att produkten fungerar när den kommer fram, utan det finns en hel rad faktorer som spelar in. Till att börja med måste sortimentet vara brett och välavvägt, dokumentationen måste vara bra och relevant och sist men inte minst den tekniska rådgivningen vara tillräckligt avancerad för att tillgodose kundens behov.

Instrumentering

Med dessa insikter i bakhuvudet hjälper GEMÜ både anläggningskonstruktörer och slutkunder med att planera och montera ventil-, mät- och reglerteknik så att de passar perfekt för uppgiften och tillgodoser kundens behov. Lägesdisplayer, lägesindikatorer och läges- och processregulatorer kan till exempel installeras redan på fabrik och anpassas efter armaturerna. Även de mättekniska lösningarna är i regel förinstallerade. Om kunden så önskar erbjuder vi även lokal installation och ombesörjer även idrifttagandet i anläggningen.

Distansunderhåll

På vår webbplats finns det alltid aktuella versioner av programvaror för mät- och reglerteknik. Naturligtvis kan GEMÜ utföra distansunderhållet om det passar dig bättre. Om det skulle behövas kommer vår personal istället ut och utför underhåll och uppdateringar direkt på plats.

Underhåll

GEMÜ är känt för hållbara kvalitetsprodukter som dessutom kan optimeras och uppdateras under många år. Därför fortsätter vi att lagerhålla förbruknings- och reservdelar under lång tid eller ersätter dem med likvärdiga komponenter. När du beställer reservdelar kan du också välja till att bygga ut, bygga om eller bygga in dina ventil-, mät- och reglerkomponenter.

Membranbyte

För att du ska få en chans att lära känna våra produkters prestanda och få veta mer om hur du använder dem på ett processäkert sätt, sätter vi gärna ihop ett individuellt utbildningsprogram för dig som kund. I utbildningsprogrammet finns även en modul särskilt framtagen för service- och underhållspersonal och en fortbildning för godkända serviceutbildare. Fokus ligger på att kunna byta membran i membranventiler på ett säkert sätt.