Coockies på Gemü´s webplats

GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. ...

Se Information om cookies för mer information om hur GEMÜ använder cookies. Sekretesspolicy

GEMÜs webbplatser använder cookies

En cookie är en kort text som skickas från en webbplats till din webbläsare och sedan lagras i ditt system. GEMÜ använder cookies för att anpassa informationen på våra webbsidor så att den så långt möjligt överensstämmer med besökarens preferenser (t.ex. land- och språkval). Cookies anpassar också den information som visas på webbplatsen nästa gång du besöker den. Om du har registrerat dig på webbplatsen kan vissa uppgifter, t.ex. ditt användarnamn, lagras via en cookie.

Cookies på GEMÜs webbplatser

På GEMÜs webbplatser används både sessions cookies och beständiga cookies. Med sessionscookies avses cookies som endast lagras i minnet under användarens besök på webbplatsen. Sådana cookies sparas inte i slutanvändarens system.

Tack vare beständiga cookies känns du igen varje gång du återkommer till vår webbplats och de inställningar du gjort tidigare väljs automatiskt så att du inte behöver ange dem på nytt vid varje besök. Beständiga cookies lagras permanent i användarens system (på hårddisken eller någon annanstans) och kan ha en livslängd från några sekunder till flera år. GEMÜs webbplatser använder beständiga cookies bland annat för att komma ihåg land-/språkval, underlätta statistikinsamling och komma ihåg om användaren redan har svarat på en onlineundersökning.

Alternativ

Om du inte vill acceptera cookies från GEMÜs webbplats kan du välja att lämna webbplatsen eller konfigurera din webbläsare så att den antingen aviserar när du tar emot en cookie (så att du kan välja om du ska acceptera den eller inte) eller spärrar alla eller vissa typer av cookies. Webbläsaren kan också radera tidigare sparade cookies. Information om inställningar för cookies finns i webbläsarens hjälpfunktion. Även om du har spärrat användningen av cookies i din webbläsare kan du besöka de flesta delar av GEMÜs webbplatser.

GEMÜ Service

För att få nöjda kunder krävs inte bara att man levererar i tid och att produkten fungerar när den kommer fram, utan det finns en hel rad faktorer som spelar in. Till att börja med måste sortimentet vara brett och välavvägt, dokumentationen måste vara bra och relevant och sist men inte minst den tekniska rådgivningen vara tillräckligt avancerad för att tillgodose kundens behov.

Instrumentering

Med dessa insikter i bakhuvudet hjälper GEMÜ både anläggningskonstruktörer och slutkunder med att planera och montera ventil-, mät- och reglerteknik så att de passar perfekt för uppgiften och tillgodoser kundens behov. Lägesdisplayer, lägesindikatorer och läges- och processregulatorer kan till exempel installeras redan på fabrik och anpassas efter armaturerna. Även de mättekniska lösningarna är i regel förinstallerade. Om kunden så önskar erbjuder vi även lokal installation och ombesörjer även idrifttagandet i anläggningen.

Distansunderhåll

På vår webbplats finns det alltid aktuella versioner av programvaror för mät- och reglerteknik. Naturligtvis kan GEMÜ utföra distansunderhållet om det passar dig bättre. Om det skulle behövas kommer vår personal istället ut och utför underhåll och uppdateringar direkt på plats.

Underhåll

GEMÜ är känt för hållbara kvalitetsprodukter som dessutom kan optimeras och uppdateras under många år. Därför fortsätter vi att lagerhålla förbruknings- och reservdelar under lång tid eller ersätter dem med likvärdiga komponenter. När du beställer reservdelar kan du också välja till att bygga ut, bygga om eller bygga in dina ventil-, mät- och reglerkomponenter.

Membranbyte

För att du ska få en chans att lära känna våra produkters prestanda och få veta mer om hur du använder dem på ett processäkert sätt, sätter vi gärna ihop ett individuellt utbildningsprogram för dig som kund. I utbildningsprogrammet finns även en modul särskilt framtagen för service- och underhållspersonal och en fortbildning för godkända serviceutbildare. Fokus ligger på att kunna byta membran i membranventiler på ett säkert sätt.