Compliance bij GEMÜ

Compliance bij GEMÜ

"Binnen de GEMÜ Groep heerst algehele consensus dat er bij GEMÜ geen compromissen aangegaan worden als het erom gaat bedrijfsactiviteiten conpliance-conform te maken. Integer gedrag geldt voor ieder van ons als integrale maatstaf – overal en altijd. " 

- Gert Müller -
Directeur-aandeelhouder

Begrip

GEMÜ staat voor duurzame economische bedrijvigheid en faire praktijken. GEMÜ draagt als wereldwijd opererende onderneming met een lange traditie maatschappelijke verantwoordelijkheid jegens klanten, medewerkers en het grote publiek. Essentieel onderdeel van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is dat GEMÜ zich altijd en overal aan de geldende wetten houdt, ethische principes respecteert en duurzaam handelt.

Uitvoering

Compliance moet tegen deze achtergrond worden gezien als een fundamenteel onderdeel van de GEMÜ-strategie en moet door alle medewerkers nageleefd worden. GEMÜ heeft een groot aantal maatregelen ingevoerd die garanderen dat compliance bij GEMÜ wereldwijd nageleefd en uitgevoerd wordt. 

GEMÜ heeft een complianceprogramma ontwikkeld dat

  • inbreuken op compliance preventief voorkomt (preventie)
  • mogelijke inbreuken op compliance zo snel mogelijk constateert (opsporing)
  • inbreuken op compliance onmiddellijk en efficiënt corrigeert (reactie)