Compliance hos GEMÜ

Ansvarlig virksomhedsledelse

Compliance hos GEMÜ

Vores krav, vores ultimative mål: at gøre det rigtige!

"Hos GEMÜ er vi meget stolte af vores produkter og tjenester. At udvise integritet og skabe pålidelighed på alle niveauer er af afgørende betydning for os. Derfor går GEMÜ aldrig på kompromis, når det gælder om at drive vores virksomhed på legal vis. En ansvarsbevidst og uangribelig adfærd gælder for os alle som den overordnede målestok – altid og overalt".

- Gert Müller -

Administrerende direktør og medejer

Vores mål og værdier

GEMÜ udvikler produkter af høj kvalitet til krævende kunder inden for meget kritiske sektorer. Som en internationalt aktiv familieejet virksomhed med en lang tradition er vi bevidste om, at vores handlinger har vidtrækkende konsekvenser. Det er vores mål at sikre, at alt, hvad vi gør, lever op til de højeste etiske, juridiske og professionelle standarder.


Implementering

Ansvarlig og legal adfærd er en af de grundlæggende forudsætninger for vores virksomheds succes.  Det sikrer vi ved at have klare interne retningslinjer, konsekvent implementering og "nultolerance" ved overtrædelser. 


GEMÜ-gruppens adfærdskodeks

Vi har indført GEMÜs adfærdskodeks (Code of Conduct) med henblik på at sikre, at vores værdigrundlag forstås i hele koncernen både nu og i fremtiden. Det er bindende for alle medarbejdere og danner også grundlag for samarbejdet og omgangen med forretningspartnere.


Ansvarlige indkøb

Vi stiller høje krav til vores indkøb og er afhængige af langsigtede og stabile partnere. Adfærdskodekset for GEMÜ-gruppens leverandører indeholder de grundlæggende principper for samarbejdet med alle forretningspartnere og er bindende. 


Overholdelse af whistleblower-ordningen

Via vores elektroniske whistleblower-system har du mulighed for at indsende helt anonyme tip om fejl eller forsømmelser inden for følgende områder:

• Bestikkelse (herunder forsøg på bestikkelse) eller korruption

• Tyveri

• Grov usømmelig social adfærd, #MeToo, diskrimination, chikane

• Adfærd i strid med kartellovgivningen

• Formueskade som følge af underslæb eller svig

• Underslæb (f.eks. af materiale, arbejdsudstyr etc.)

• Overtrædelse af reglerne om databeskyttelse og manipulation af dokumenter

• Overtrædelse af reglerne om sikkerhed på arbejdspladsen eller miljøbeskyttelse

• Konkurrenceskadelig adfærd

• Tvangs- og børnearbejde

Whistleblower

GEMÜ-gruppens adfærdskodeks

Adfærdskodekset for leverandører