Compliance hos GEMÜ

Compliance hos GEMÜ

» I GEMÜ gruppen har vi en fælles forståelse af, at vi hos GEMÜ ikke går på kompromis, når det drejer sig om at drive vores forretning i overensstemmelse med compliance. En uangribelig adfærd gælder for os alle som den overordnede målestok – altid og overalt. « 

- Gert Müller -
Administrerende direktør og medejer

Forståelse

GEMÜ står for bæredygtig virksomhedsdrift og fair forretninger. GEMÜ har som en globalt aktiv virksomhed med en lang tradition et samfundsmæssigt ansvar over for vores kunder, medarbejdere og offentligheden. Med til dette samfundsmæssige ansvar hører også, at GEMÜ altid og overalt overholder den gældende lovgivning, respekterer de etiske grundværdier og agerer bæredygtigt.

Implementering

Compliance er på denne baggrund en fundamental del af GEMÜ's strategi, der skal udleves af alle medarbejdere. GEMÜ har indført mange foranstaltninger, der sikrer, at compliance udleves og implementeres hos GEMÜ over hele verden. 

GEMÜ har udviklet et compliance-program, der

  • præventivt forhindrer overtrædelser af compliance (prævention)
  • så hurtigt som muligt blotlægger eventuelle overtrædelser af compliance (blotlæggelse)
  • omgående og effektivt standser overtrædelser af compliance (reaktion)