Compliance bij GEMÜ

Verantwoordelijk ondernemingsmanagement

Compliance bij GEMÜ

Ons streven, ons ultieme doel: het juiste te doen!

"Bij GEMÜ zijn we erg trots op onze producten en diensten. Integriteit en betrouwbaarheid op alle niveaus is voor ons van vitaal belang. Daarom worden er bij GEMÜ geen compromissen gesloten als het erom gaat op legale wijze en volgens de regels zaken te doen. Verantwoord en integer gedrag gelden voor ieder van ons overal en altijd als een overkoepelende norm."

- Gert Müller -

Directeur-aandeelhouder

Onze doelstelling en waarden

GEMÜ ontwikkelt hoogwaardige producten voor veeleisende klanten in zeer gevoelige economische sectoren. Als internationaal opererende familieonderneming met een jarenlange traditie zijn we ons ervan bewust dat ons handelen verstrekkende gevolgen heeft. Ons doel is dat alles wat we doen voldoet aan de hoogste ethische, juridische en professionele normen.


Realisering

Een van de basisvereisten voor ons ondernemingssucces is verantwoord en rechtmatig handelen.  Wij houden hier rekening mee door middel van duidelijke interne richtlijnen, consequente toepassing en "zero tolerance" voor overtredingen. 


Gedragscode van de GEMÜ Groep

Wij hebben de GEMÜ-gedragscode (Code of Conduct) ingevoerd om ons waardebesef binnen de Groep op lange termijn te waarborgen. Dit is bindend voor alle medewerkers en vormt tevens de basis voor samenwerking en omgang met onze zakenpartners.


Verantwoorde inkoop

Wij stellen hoge eisen aan onze inkoop en richten ons op langdurige, stabiele partnerschappen. De gedragscode voor leveranciers van de GEMÜ Groep communiceert de basisprincipes van de samenwerking aan alle zakenpartners en is bindend. 


Compliance-klokkenluiderssysteem

Via ons elektronisch klokkenluiderssysteem hebt u de mogelijkheid om geheel anoniem wangedrag over de volgende onderwerpen te melden.

• Omkoping (ook de poging) of corruptie

• Diefstal

• Uiterst ongepast sociaal gedrag, #MeToo, discriminatie, intimidatie

• Antitrustgedrag

• Schade aan eigendommen door verduistering of fraude

• Verduistering (bijv. van goederen, werkmateriaal, etc.)

• Overtreding van de gegevensbescherming en manipulatie van documenten

• Overtredingen van voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid of milieubescherming

• Concurrentiebeperkend gedrag

• Dwang- en kinderarbeid

Gedragscode van de GEMÜ Groep

Gedragscode voor leveranciers